Vil du bli med på Agenda-akademiet?

torsdag 15. juni 2017

Verdenssamfunnet forandrer seg i et forrykende tempo. Hva kan løses med politikk og hvordan? Tankesmien Agenda inviterer unge folk til debatt på sitt eget akademi til høsten.

Agenda-akademiet
Tankesmien Agenda inviterer personer mellom 20 og 35 år til å delta på deres akademi i høst. Foto: Agenda

Agenda-akademiet arrangeres for politisk interesserte og samfunnsengasjerte mennesker mellom 20 og 35 år. Samfunnet vårt står overfor en rekke endringer, utfordringer og store oppgaver. I løpet av høsten blir det holdt fire tematiske helgesamlinger der temaer som demokrati, ulikhet og rettferdighet, arbeidsliv, økonomi og internasjonale forhold står på planen.

Deltakerne vil få møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet. I tillegg vil deltakerne få øvelse i å delta i samfunnsdebatten.

Samlingene vil foregå i Oslo og omegn følgende datoer:

26. – 27. august 2017 (OBS: På Utøya)
30. september – 1. oktober
28. – 29. oktober
25. – 26. november

Det forventes at du stiller forberedt til alle samlingene, og at du bidrar og deltar på oppgaver underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og få oppfølging og tilbakemelding underveis på praktiske oppgaver. Akademiet har en egenandel på 1.000 kroner. Det dekker reise, opphold, mat og pensum.

Interessert? Send søknad og CV med informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet til akademi@tankesmienagenda.no innen 20. juni 2017.

For mer informasjon, sjekk Agendas nettsider.

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.