Petroleumstilsynet gir pålegg som må utbedres før Goliat får gjenoppta produksjonen

fredag 6. oktober 2017

Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, sier det er positivt at Petroleumstilsynet (Ptil) pålegger utbedringer før produksjonen på Goliat-feltet gjenopptas.

Goliat ENI
Goliat-feltet i Barentshavet.

– Det er bra at Ptil sier stopp når de avdekker brudd på barrierer som kan føre til alvorlige situasjoner, sier Lill Heidi Bakkerud og viser til dagens opplysninger om at tilsynet har gitt pålegg om utbedringer før produksjonen kan gjenopptas på Goliat-feltet.

Det var etter et møte med ledelsen i Eni og vernetjenesten at Petroleumstilsynet kom med pålegget som må utbedres før Goliat-feltet i Barentshavet får gjenoppta produksjonen.

– Vernetjenesten i selskapet var bekymret over at man ikke har god nok kontroll med tennkilder på feltet. Petroleumstilsynet har nylig gjennomført tilsyn som konkluderte med pålegget. Det er en beslutning vi støtter, sier Bakkerud.

Hun understreker at Industri Energis tillitsvalgte og vernetjenesten er i dialog med ledelsen i operatørselskapet, for sammen å finne en løsning.

For kommentar:

Lill Heidi Bakkerud, nestleder, 952 36 098

Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær, 412 000 07

Nyheter
  • NORDOX: Oslos siste industribedrift av sitt slag

    I Østensjøveien 13 ligger NORDOX, som nå er bekymret for den foreslåtte utvidelsen av veien. Bedriften har en viktig sosial side og må ivaretas, mener Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

  • Det er bare å gratulere: Hydro gjenåpner B-hallen på Husnes!

    – Gratulerer med dagen! I dag er det all grunn til å juble for Hydro og alle ansatte på Hydro Husnes. Vi er enormt glade for at B-hallen, den andre produksjonslinjen på Husnes, nå gjenåpnes, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.