Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi
26. januar 2021

Reagerer på at de beste klimatiltakene ikke får Enova-støtte

Industri Energi, Fellesforbundet, El og It forbundet, Norsk Industri og Energi Norge mener at tiltak som både kan gi betydelig større utslippskutt samt skape mange arbeidsplasser i Norge ikke får støtte, mens prosjekter med mindre klimaeffekt og mindre arbeidsplassmuligheter får tilskudd.

Barbro Auestad
25. januar 2021

Begrensninger i ny ordning utestenger mange arbeidstakere

I fjor la ut regjeringen et forslag til nytt regelverk for å kombinere dagpenger og utdanning på høring. Begrensninger i forhold til alder og studieprogresjon utestenger mange fra den nye ordningen.

Barbro-storting1
22. desember 2020

Dagpenger under utdanning blir foreslått som permanent ordning

Regjeringen vil gjøre ordningen med å kunne ta opplæring eller utdanning mens man mottar dagpenger permanent. -Positivt for mange, men ikke er bra nok, sier områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

Frode foran Stortinget
7. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: – Alt for få norske arbeidsplasser

Norsk økonomi står i en historisk alvorlig situasjon. Det er 50 000 færre i jobb nå enn for et år siden, ledigheten er på nærmere 150 000. De ekstra pengene som nå brukes må rettes inn på å få flere i jobb. Da er det feil prioritering å fortsette med store skattekutt til de som har mest, disse pengene bør heller brukes på å få folk i arbeid, sier Frode Alfheim.

1 2 3