Politisk ansvar å få arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy

tirsdag 18. april 2017

– Stortingspolitikerne må spørre seg hva prislappen blir hvis det skjer en storulykke i forbindelse med installering av havbunnsutstyr, der det brukes arbeidere utenfor loven, sa områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi i en høring på Stortinget tirsdag.

20170418_090025
Åpen høring på Stortinget tirsdag om arbeidsmiljøloven skal gjelde petroleumsvirksomhet på fartøy.

Industri Energi deltok tirsdag i åpen høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Anledningen var representantforslaget fra Ap, SV og Sp om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter på fartøy.

Områdeleder Ommund Stokka viste i høringen til at over halvparten av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer fra havbunnsutstyr som er installert og vedlikeholdt av folk som i dag står utenfor arbeidsmiljøloven, nemlig oljearbeidere på flerbruksfartøy.

Og han viste at omfanget av flerbruksfartøy på norsk sokkel er økende.

– Dagens situasjonen er uholdbar. Industri Energis medlemmer og tillitsvalgte roper ut et varsko. De ber politikerne sørge for at de får norsk lov og tilsyn å forholde seg til, sa Ommund Stokka.

Se filmen «Utenfor kontroll»

Han understrekte at den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet verken er skader på fisk eller miljø. – Den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet er en pappa som aldri kommer hjem til ungene sine, sa han.

Usmakelig av arbeidsgiverne

20170418_110532
Håkon Bjerkeli og Ommund Stokka (th) diskuterer innleggene på høringen i en av pausene.

Ommund Stokka er fornøyd med dagens høring, men medgir at det er spesielt å stå overfor Stortinget og be om at arbeidsmiljøloven skal gjelde for folk som jobber innenfor den mest lønnsomme næringen i landet.

– Det er også spesielt å høre arbeidsgiverne sette en prislapp på helse, miljø og sikkerhet. Og høre dem komme med udokumenterte påstander om at forslaget blir for dyrt. Jeg synes det arbeidsgiverne i dag gjorde, nemlig å true med regninger for sikkerhet, trygghet og verneombud er usmakelig, sier han.

Ifølge Stokka er det én prislapp norske myndigheter skal bekymre seg for, nemlig prisen av en ulykke. – Stortingspolitikerne må også spørre seg om hva den politiske prislappen blir hvis det skulle skje en storulykke på et flerbruksskip med dødsfall, sier han.

Skremselspropaganda fra arbeidsgiverne om flerbruksfartøy

Håper på trygge arbeidsplasser

Stokka tror politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen fikk med seg budskapet.

– Vi forventer at arbeidsmiljøloven blir gjort gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy på norsk sokkel fra 1. august. Og at disse folkene får like trygge arbeidsplasser som folk på rigger, plattformer og dykkerskip, sier Stokka.

Han benytter også anledningen til å berømme de politikere som vil gjøre noen med denne saken og takker forslagsstillerne i Ap, SV og Sp.

Arbeids- og sosialkomiteen skal jobbe med sin innstilling fram til 16. mai. Forslaget vil så komme opp i Stortinget for votering 23. mai.

Se video fra høringen 18. april.

Saksgangen kan følges her.

Les mer om Industri Energis arbeid med flerbruksfartøy

Nyheter
  • Industrien trenger en handlekraftig regjering

    Industrien er klar for omstilling til enda lavere utslipp. Leder Barbro Auestad i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi savner satsing på forskning og klimatiltak i industrien.

  • Telefon: Ring 22032200, ikke 02390

    For en tid tilbake fikk Industri Energi nytt telefonnummer, 22032200. Det gamle nummeret, 02390, slutter å virke fra og med 15. oktober.