Politisk ansvar å få arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy

tirsdag 18. april 2017

– Stortingspolitikerne må spørre seg hva prislappen blir hvis det skjer en storulykke i forbindelse med installering av havbunnsutstyr, der det brukes arbeidere utenfor loven, sa områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi i en høring på Stortinget tirsdag.

20170418_090025
Åpen høring på Stortinget tirsdag om arbeidsmiljøloven skal gjelde petroleumsvirksomhet på fartøy.

Industri Energi deltok tirsdag i åpen høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Anledningen var representantforslaget fra Ap, SV og Sp om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter på fartøy.

Områdeleder Ommund Stokka viste i høringen til at over halvparten av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer fra havbunnsutstyr som er installert og vedlikeholdt av folk som i dag står utenfor arbeidsmiljøloven, nemlig oljearbeidere på flerbruksfartøy.

Og han viste at omfanget av flerbruksfartøy på norsk sokkel er økende.

– Dagens situasjonen er uholdbar. Industri Energis medlemmer og tillitsvalgte roper ut et varsko. De ber politikerne sørge for at de får norsk lov og tilsyn å forholde seg til, sa Ommund Stokka.

Se filmen «Utenfor kontroll»

Han understrekte at den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet verken er skader på fisk eller miljø. – Den ytterste konsekvensen av dårlig sikkerhet er en pappa som aldri kommer hjem til ungene sine, sa han.

Usmakelig av arbeidsgiverne

20170418_110532
Håkon Bjerkeli og Ommund Stokka (th) diskuterer innleggene på høringen i en av pausene.

Ommund Stokka er fornøyd med dagens høring, men medgir at det er spesielt å stå overfor Stortinget og be om at arbeidsmiljøloven skal gjelde for folk som jobber innenfor den mest lønnsomme næringen i landet.

– Det er også spesielt å høre arbeidsgiverne sette en prislapp på helse, miljø og sikkerhet. Og høre dem komme med udokumenterte påstander om at forslaget blir for dyrt. Jeg synes det arbeidsgiverne i dag gjorde, nemlig å true med regninger for sikkerhet, trygghet og verneombud er usmakelig, sier han.

Ifølge Stokka er det én prislapp norske myndigheter skal bekymre seg for, nemlig prisen av en ulykke. – Stortingspolitikerne må også spørre seg om hva den politiske prislappen blir hvis det skulle skje en storulykke på et flerbruksskip med dødsfall, sier han.

Skremselspropaganda fra arbeidsgiverne om flerbruksfartøy

Håper på trygge arbeidsplasser

Stokka tror politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen fikk med seg budskapet.

– Vi forventer at arbeidsmiljøloven blir gjort gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy på norsk sokkel fra 1. august. Og at disse folkene får like trygge arbeidsplasser som folk på rigger, plattformer og dykkerskip, sier Stokka.

Han benytter også anledningen til å berømme de politikere som vil gjøre noen med denne saken og takker forslagsstillerne i Ap, SV og Sp.

Arbeids- og sosialkomiteen skal jobbe med sin innstilling fram til 16. mai. Forslaget vil så komme opp i Stortinget for votering 23. mai.

Se video fra høringen 18. april.

Saksgangen kan følges her.

Les mer om Industri Energis arbeid med flerbruksfartøy

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.