Hvorfor regnes ikke tenner som en del av kroppen vår?

mandag 20. mars 2017

Det er unaturlig at tennene er eneste unntak for egenandelsordningen i Norge. Dette vil vi endre på! Derfor samarbeider vi med Fagforbundet Ung og andre om en egen tannhelseaksjon.

tannhelsekampanje

Tannpleie er en betydelig kostnadsutgift for folk flest. Frykten for høy tannlegeregning eller angst for behandling gjør at mange ikke kommer seg til tannlegen så ofte som de burde. Stadig flere finner ut at deres rimeligste alternativ er å dra en tur til Øst-Europa eller Tyrkia for å fikse tennene sine, selv om resultatet ikke alltid er heldig.

– Det er på tide at tennene blir en del kroppen på lik linje med resten av kroppen. Det blir for dumt at vi har flere tusen tannturister i Norge som reiser til Ungarn, Polen og Tyrkia for å få fikset tennene sine, sier leder av Industri Energi Ung, Maren Marie Wilhelmsen.

Derfor holder Industri Energi Ung i samarbeid med Fagforbundet Ung og alle tilsluttede organisasjoner to tannhelseaksjonsuker med start 20.mars. I tillegg holder Fagforbundet Ung et eget tannhelseseminar på Stortinget 23.mars.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.