Rekordproduksjon av nikkel ved Glencore i Kristiansand

torsdag 20. juli 2017

Nikkelverket i Kristiansand produserte rekordmye nikkel, kobber og kobolt i 2016.

016
Tillitsvalg Cay Nordhaug kan glede seg over at Glencore går så det suser.

I 2016 endte produksjonen på 92.734 tonn nikkel, 28.122 tonn kobber, og 3.541 tonn kobolt. Ut over dette kommer 106.347 tonn av biproduktet svovelsyre i tillegg til et ukjent antall edle metaller På åtte år har Glencore levert i overkant av en milliard kroner i overskudd.

– Vi er godt fornøyd med rekordresultat både for produksjon, omsetning og resultat for 2016 ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand, sier tillitsvalgt Cay Nordhaug i Industri Energi.

– Vi kunne faktisk ha produsert mer for 2017, men redusert råstofftilgang gjør at vi nok ikke kommer opp i samme volumer i år i følge ledelsen ved verket, legger han til.

Glencore har rundt 520 ansatte, hvorav 360 ansatte er organisert i Industri Energi. Bedriften har fått flere priser de siste årene, blant annet Kompetanseprisen under årets Agderkonferansen på grunn av den sterke satsingen på lærlinger.

– Vi har for øyeblikket 36 lærlinger, noe som vi er stolte av. Det arbeides svært aktivt med rekrutteringen ved Glencore, sier Nordhaug.

Batterier til el-bil

Nikkel brukes først og fremst til fremstilling av rustfritt stål, men har også blitt viktig ved produksjon av batterier til en stadig voksende el-bilproduksjon og annet behov for strømlagring. Det siste gjelder også for kobolt, som ellers anvendes til katalysatorer for petroleums- og kjemisk industri, samt i legeringer som skal tåle høye temperaturer og stor mekanisk belastning. Kobber har sin viktigste anvendelse i elektriske komponenter, men brukes også i messing- og myntproduksjon.

– Vi ønsker oss naturlig nok høyere nikkelpriser. Før 2010 var prisen fem ganger høyere i dag. Så pøste kineserne inn nikkel i markedet og prisen falt. Vi er likevel optimistiske. Det er høy kvalitet i produksjonsprosessene, og arbeidsstokken er svært dyktig, sier Cay Nordhaug.

Nyheter