Samarbeid for lønnsom produksjon i Norge

mandag 30. januar 2017

Konkurransen fra utlandet har betydd kroken på døra for flere bedrifter. Nytt fokus på samarbeid og medvirkning skal gjøre bedrifter i Norge mer robuste og med større innovasjons- og omstillingskraft.

Magnor Glassverk
Ti bedrifter er med i et nytt prosjekt som skal sikre videre produksjon i Norge i framtiden. En av bedriftene er Magnor Glassverk hvor glassblåser Magne Bentengen jobber. Foto: Jens Haugen/Glåmdalen

Ti produksjonsbedrifter fra ulike bransjer har meldt seg på et nytt prosjekt med mål om fortsatt produksjon i Norge i framtiden. Hovedverktøyet Lean skal tas i bruk ved satsing på samarbeid og medvirkning fra de ansatte. Proff 2017 kom i gang i mai i fjor og skjer i regi av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. Den siste bedriften, Magnor Glassverk, meldte seg på ordningen i januar.

Her kan du lese mer om ordningen.

Rom for handling

Prosjektet er et godt eksempel på lokalt, partsbasert utviklingsarbeid og praktisk bruk av Opplysnings- og Utviklingsmidlene som er hjemlet i tariffavtalene våre, mener forbundssekretær Egil Kristiansen i Industri Energi.

– Ordningen legger opp til utvikling av partssamarbeid og det er positivt. Ledelsen gir signal om at de tar medvirkning fra de ansatte på alvor. Tillitsvalgte og ansatte får et rom for handling. Det er viktig at de tar dette rommet i bruk og diskuterer spørsmål som gjør at bedriften kan utvikle seg. Slikt samarbeid kan bedre effektivisering og gi bedre flyt av informasjon, sier Kristiansen.

Krevende å drive i Norge

Industri Energi har mange medlemmer i deltakerbedriftene Magnor Glassverk, Grande Fabrikker og Washington Mills. Kristiansen synes det er flott at disse bedriftene er med i ordningen.

– Både glass og keramisk bransje er utsatt for konkurranse fra bedrifter i utlandet med svært billig arbeidskraft. Virksomheten er ekstremt arbeidsintensiv, en stor andel av utgiftene er knyttet til lønnen til arbeidskraften. Det gjør at det er vanskelig å få opp lønnen. For å sikre produksjon i Norge, er det viktig å se til nyutvikling. Bak ligger det en innbitt vilje og stor entusiasme i arbeidsstokk og ledelse for å drive i Norge. Det er fortsatt mulig å drive i Norge, men det er krevende, sier forbundssekretæren.

Ansatte er med på laget

Hovedtillitsvalgt ved Washington Mills, Stein Frode Jensen, synes det er bra at hans arbeidsplass er med i prosjektet.

– Vi ser viktigheten av et slik prosjekt. De ulike trinnene kan hjelpe oss med å få ting på stell, også i framtiden. Vi har startet med en produksjonslinje og har hatt store framskritt, blant annet ved at vi unngår å gjøre det samme flere ganger unødvendig. Dette er tydeligvis et verktøy vi kan bruke, sier han.

Responsen fra de ansatte til prosjektet har vært utelukkende positiv.

– Det er viktig å ha de ansatte med på laget. At de får være med og får et eierforhold til endringene, og ikke bare tre det ned over hodene på dem, sier Jensen.

Ole Hemming Gaustad er hovedtillitsvalgt ved Magnor Glassverk. Han forventer at prosjektet skal gi gode effekter på driften.

– Jeg tror dette blir veldig positivt for oss. Det er en del som må tas tak i. Jeg regner med at dette vil føre til mer system på ting i arbeidshverdagen vår, sier han og legger til at de ansatte selv ønsket at bedriften ble med på prosjektet.

– Prosjektet bør utvides

Forventningene er også høye hos Grande Fabrikker.

– Håpet er at vi får fokus på produksjon som er mer rasjonell og enkel. Det vil være en god hjelp siden vi har så sterk konkurranse fra utlandet og sliter med å konkurrere på pris, sier hovedtillitsvalgt Reinhardt Larsen og mener det er avgjørende å ha de ansatte med i en slik prosess.

– Vi må utvikle oss i takt med utviklingen. Det ville ikke ha fungert i lengden dersom det kun var styrt fra ledelsen. Til nå synes jeg det har gått over all forventning. Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger fra ansatte. Jeg synes ordningen bør bli bedre kjent og at flere bedrifter får muligheten til å melde seg på i framtiden, sier han.

Nyheter
  • Industri Energi Ung ønsker flere skoleinformatører

    – Vi ønsker vi tips om hvilke skoler vi bør besøke i vår og samtidig invitere flere unge medlemmer til å dra på skolebesøk, sier Karl Rubben Gaasø, leder i Industri Energi Ung.

  • Klare forventninger til det nye operatørselskapet Vår Energi

    I sommer ble det kjent at Eni Norge og Point Resources fusjonerer og blir en av de største aktørene på norsk sokkel. Mandag er det nye selskapet Vår Energi en realitet. – Vi forventer et aktivt selskap som bidrar til å videreutvikle norsk sokkel i positiv retning, sier forbundsleder Frode Alfheim.