Studentutvalget vil løfte heltidsstudenten

onsdag 11. oktober 2017

Årets studentkonferanse er gjennomført, og utvalget i Industri Energi Student vil jobbe for at det legges bedre til rette for både heltidsstudenten og deltidsstudenten.

Viktig å legge til rette for utdanning

INDUSTRI ENERGI student
Studentkonferansen 2017

Industri Energi Student er opptatt av at heltidsstudenten løftes. Studiestøtten har økt mindre enn konsumprisindeksen over tid, samtidig som boutgifter har økt kraftig.

I hoveduttalelsen fra Studentkonferansen krever de at studiestøtten bindes til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygda (G), samtidig som den utvides til 12 måneder for studenter som har barn.

– Det å studere er en fulltidsjobb i utgangspunktet, understrekes det i uttalelsen.

Det understrekes at deltidsstudenten også er viktig, og at det derfor må legges til rette for dem som må jobbe ved siden av studier.

Ny sammensetning av styret

Industri Energi student
Studentutvalget 2017

I år stod begge nestlederne, tre medlemmer og ett varamedlem på valg. Slik ser det nye styret ut.

Michal Jan Warecki, leder
Lukas Neuenschwander, 1. nestleiar
Silje Westergård, 2. nestleiar
Alida Domaas, medlem
Torkel Thune Fladstad, medlem
Ekram Ahmed, medlem
Markus Tveit Kvam, varamedlem

Konferansekomite er: Anika Rabak, Petter Kjellemyr, Marie Vikre Danielsen og Kristian Duong.

Valgkomiteen blir: Jan Godfrey, Remy Penev, Johnny Håvik og Oleksii Sigal.

Konferansen blir avholdt 6.- 8. oktober 2017 på nyåpnede Clarion Air Hotel på Sola.

Les mer om Industri Energi Student her. 

Nyheter
  • NORDOX: Oslos siste industribedrift av sitt slag

    I Østensjøveien 13 ligger NORDOX, som nå er bekymret for den foreslåtte utvidelsen av veien. Bedriften har en viktig sosial side og må ivaretas, mener Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

  • Det er bare å gratulere: Hydro gjenåpner B-hallen på Husnes!

    – Gratulerer med dagen! I dag er det all grunn til å juble for Hydro og alle ansatte på Hydro Husnes. Vi er enormt glade for at B-hallen, den andre produksjonslinjen på Husnes, nå gjenåpnes, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.