Svekker områdeberedskapen i Norskehavet

fredag 17. februar 2017

Ifølge planen for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen skulle Statoil stasjonere et søk- og redningshelikopter i Brønnøysund.  Det vil selskapet nå endre på, og søker myndighetene om å fravike den opprinnelige PUD-søknaden.

Per Einar Stamnes (1)
Per Steinar Stamnes

Leder i Industri Energi Statoil Sokkel, Per Steinar Stamnes, er skuffet over at Statoil velger bort søk- og redningshelikopter (SAR) i Brønnøysund.

– Vi har vært klare på at vi ønsker SAR-helikopter både i Brønnøysund og på Heidrun for å dekke områdeberedskapen på Halten Nord på en god måte. Det er store avstander og høy aktivitet, så det er behov for to spesialutrustede søk- og redningshelikopter i dette området, sier han.

Statoil har på grunn av kostnadsreduksjoner valgt å erstatte det planlagte SAR-helikopteret i Brønnøysund med en billigere løsning. Den innebærer at tilbringerhelikopteret i Brønnøysund skal kunne gjøres om til såkalt medevac, altså ambulansehelikopter, på tre timer.

Dermed kan Statoil ha ett helikopter mindre i Brønnøysund.

Ikke godt nok

Per Steinar Stamnes understreker at det ikke er godt nok for de statoilansatte på sokkelen.

– Vi ansatte har ønsket et ekstra SAR-helikopter. I motsetning til medevac er det utstyrt for å heise folk opp fra havet. Nå blir SAR-helikopteret fra Heidrun en del av beredskapen også nord på Haltenbanken, men det hadde vært bedre med to SAR-helikoptre til å dekke et så stort område.

Han sier at selv om det er sjelden med to hendelser samtidig, så kan det skje. – Vi ser at tilfellene av hjerte-/karsykdommer og hjerneblødninger øker. Da teller minuttene. Og medevac trenger opptil tre timer på å bli klar, sier Stamnes.

Mangler backup-løsning

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Fjeldsbø

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi understreker at et ekstra beredskapsfartøy i Norskehavet ikke kan fylle den rollen som et fullverdig SAR-helikopter har.

-Folk forventer høy og god helikopterberedskap offshore. Og Aasta Hansteen er så langt til havs at man trenger topp beredskapsløsninger. Vi er ikke fornøyd med den løsningen Statoil nå har valgt, sier Fjeldsbø.

Med Statoils løsning så risikerer man at SAR-helikopteret på Heidrun er ute på oppdrag som kan ta opptil seks timer.

– I den perioden finnes ikke gode backup-løsninger. En ekstra SAR i Brønnøysund ville gitt betydelig bedre responstid, sier han.

Svekker rutetilbudet

Per Steinar Stamnes understreker dessuten at når SAR-maskinen på Heidrun er på oppdrag, så kan heller ikke tilbringerhelikopteret fra Brønnøysund fly.

-Det skyldes at det alltid skal være SAR-beredskap til å plukke opp folk fra havet dersom tilbringerhelikopteret må nødlande. Hvis SAR maskinen er opptatt, må altså tilbringerhelikopteret vente. Da kan det oppstå betydelige forsinkelser, sier han.

– Samtidig vil det skape mye krøll i forhold til øvrig flyrutetilbud fra Brønnøysund og du risikerer at folk mister videre forbindelser, sier Stamnes.

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.