Tariffavtale på plass ved MHWirth Horten

onsdag 7. februar 2018

Industri Energi har opprettet Oljeserviceavtalen for serviceingeniører i MHWirth i Horten. Forbundet har fra før avtale med bedriften i Kristiansand og Stavanger.

Tillitsvalgt Stian Sjølund i MHwirth er fornøyd med at også Horten-avdelingen nå formelt er avtalebundet og roser bedriften for godt samarbeid. Avtalen er bekreftet 24.01.2018, men gjelder fra 06.09.2017.

Industri Energi har 130 medlemmer i de tre norske MHWirth-bedriftene.

Per Inge Grimsmo, leder for Inspektoratene i Industri Energi, er glad for å få på plass oljeserviceavtalen i enda en bedrift.

– Tariffavtale er viktig fordi det gir sikkerhet for lønns- og arbeidsvilkår og skaper et ryddig arbeidsliv, sier han.

MHWirth er et globalt oljeservicekonsern i Aker-gruppen. Selskapet leverer boreutstyr, boreteknologi, digitaliserte og automatiserte tjenester til olje- og gassindustrien.

I avdeling Horten er det 44 ansatte. Her utvikles to av selskapets hovedprodukt, nemlig strekkmaskiner (tensioners) og kompensatorer.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.