Vi trenger tilgang til nye leteareal på norsk sokkel!

tirsdag 28. november 2017

Industri Energis tillitsvalgte i Transocean og Songa Offshore ber i en felles uttalelse regjeringen om å konsekvensutrede Nordland VI, VII og Troms II.

tillitsvalgte, transocean og songa offshore
De tillitsvalgte i Transocean og Songa Offshore var samlet tirsdag. Foto: Øyvind Hopland

Uttalelse fra tillitsvalgtkonferanse i Transocean og Songa Offshore 28.11.17: 

I forbindelse med Transoceans oppkjøp av Songa Offshore har Industri Energis tillitsvalgte i de to selskapene vært samlet til konferanse denne uken.

Transocean og Songa Offshore har i flere år vært preget av store nedbemanningsprosesser i kjølvannet av oljeprisfallet og den sterkt reduserte petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Det er ikke til å legge skjul på at de siste årene har vært svært tøffe for medlemmene vi representer.

I valgkampen profilerte Høyre og Fremskrittspartiet seg sterkt på at dere vil igangsette konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II. Dette ble svært godt mottatt av våre medlemmer, da dette er et tiltak som vil gi økt aktivitet i vår bransje og sende de av våre medlemmer som har mistet jobbene sine tilbake i arbeid. Vi registrerer at Arbeiderpartiet også ønsker å konsekvensutrede Nordland VI, og at det dermed er et stort flertall i Stortinget for å konsekvensutrede dette området.

Vi mener det er viktig å konsekvensutrede Nordland VI, VII og Troms II av flere årsaker. Den viktigste for oss er at det på kort sikt vil gi økt leteaktivitet og flere arbeidsplasser. Vi merker oss også konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre, sine uttalelser til VG 27.11.17 der han sier at det etter 2022 ikke er flere store nye prosjekter, og at han derfor mener det er viktig å fatte en politisk beslutning om konsekvensutredning. I tillegg vet vi at produksjonen fra norsk sokkel vil begynne å falle fra 2025 dersom vi ikke finner og setter i drift nye felt. Dette selv om vi regner med de tre feltene som planlegges bygd ut i Barentshavet; Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting.

Vi er stolte av de enorme verdiene produksjon av olje og gass fra norsk sokkel tilfører fellesskapet, og vi er stolte av at produksjonen på norsk sokkel foregår med under halvparten så store klimautslipp av som gjennomsnittet i verden. Vi opplever at regjeringen også er opptatt av å formidle denne stoltheten av det norske petroleumseventyret, men for å sikre at næringen har en like stor fremtid trenger vi at dere tar ansvar.

Vi ber derfor regjeringen følge opp løftet fra valgkampen om å igangsette konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II. Dette kan sikres flertall i Stortinget ved å starte med Nordland VI i samarbeid med Arbeiderpartiet.

 

Med vennlig hilsen,

Tillitsvalgt i Songa Offshore

Svein Markeset

 

Tillitsvalgt i Transocean

Jan Haagensen

Nyheter