Vær med og stopp fagforeningsknusing i Georgia!

torsdag 9. november 2017

Gjødselsselskapet Rustavi Avot prøver å tvinge de ansatte til å melde seg ut av fagforeningen. Til nå har de sparket 350 ansatte på ulovlig vis. Industri Energi oppfordrer medlemmer til å støtte arbeiderne i deres kamp for rettferdighet.

Fagforening, georgia
Foto: IndustriALL

Den nye ledelsen i bedriften nekter å ha dialog med fagforeningen. Arbeidsdepartementet i Georgia har heller ikke klart å få arbeidsgiveren til å sette seg ved forhandlingsbordet. Imens tvinger ledelsen arbeiderne til å godta korttidskontrakter og har stengt fagforeningsledere ute fra fabrikken. Hver dag blir arbeidere truet til å melde seg ut av fagforeningen for å beholde jobbene sine.

De ansatte i Rustavi Avot er organisert i vårt søsterforbund Trade Union of Metallurgy, Mining and Chemical Industry Workers of Georgia (TUMMCIWG). Industri Energi har gjennom IndustriALL Global Union et prosjekt der vi støtter TUMMCIWGs arbeid med å skolere, rekruttere og organisere arbeiderne i disse bransjene.

Forbundsstyret i Industri Energi tar kraftig avstand fra Rustavi Avots forsøk på fagforeningsknusing, og oppfordrer alle medlemmer til å delta i e-postaksjonen som IndustriALL har tatt initiativ til i samarbeid med LabourStart.

Trykk her for å delta i e-postaksjonen

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.