Om forbundet

Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri. Med våre nærmere 60.000 medlemmer er vi det fjerde største forbundet i LO. Forbundet har rundt 100 ansatte fordelt på kontorene i Stavanger og Oslo.