Om forbundet

Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri. Vi bevilger ikke penger til politiske partier. Vi er til for medlemmene. Med våre rundt 60.000 medlemmer er vi det fjerde største forbundet i LO. Forbundet har til sammen 96 ansatte fordelt på kontorene i Stavanger og Oslo.