HMS-utvalget i Industri Energi

Industri Energi sitt HMS-utvalg er satt ned av landstyret og jobber for bedre HMS i våre bransjer.

Vårt HMS-utvalg

 • Barbro Auestad (Industri Energi), Leder
 • Anders Blom (Mærsk Drilling)
 • Dag Unnar Mongstad (Equinor)
 • Frode Nirisen (ConocoPhillips)
 • Frederik Glenjen (Odfjell)
 • Anne Helen Wenaas (Base Kristiansund)
 • Jan Svidal (Eramet), Arne Tangvald Olsen (Alcoa Lista)
 • Jostein Mæland (Equinor)
 • Yngve Eriksen (Norsk Hydro)
 • Henning Mørk (KCA Deutag)
 • Anita Søvik (Ekornes)
 • Kim Bjørnestad (Falck Nutec)
 • Jan-Åge Olsvik (ESS)
 • Aril Bråten (Oceaneering)
 • Jan Ingvar Aker-Iversen (Halliburton)
 • Roger Hansen (Yara/Herøya)
 • Gunnar Helgesen (Aker BP)
 • Stål Wik Sture (Bilfinger)
 • Rune Hovde (Elkem)
 • Melvin Hjort (GE Healthcare)

I tillegg møter ansatte etter behov.