Industri Energi SKALA

Industri Energi SKALA er en arena og møteplass for alle i forbundet som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger.

Konseptet "En bedrift - en fagforening"

SKALA-konferansen 2017

Industri Energi organiserer vertikalt – og det vil si fra bunn til topp i bedrifter. Vi jobber etter konseptet “En bedrift – en fagforening”. Denne modellen gir oss en unik styrke og påvirkningsmuligheter. Vi får med det nyttet kompetanse på alle nivåer.

I forbundet har vi en egen arena, Industri Energi SKALA, som skal ha spesielt fokus på dette arbeidet. Vi skal være pådrivere i forhold til vertikal organisering og serve spesielt de som organiserer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. Industri Energi SKALA skal jobbe på tvers av hele forbundet.

SKALA-utvalg

Industri Energi SKALA har et utvalg som jevnlig møtes. Disse er SKALA-kontakter og har ansvar for dette arbeidet innad i sine områder og samarbeidskomiteer. De skal også fange opp saker ute som er relevant å jobbe med for SKALA-utvalget.

Det er et tett samarbeid mellom SKALA og Student, for nær samtlige av medlemmer som organiseres ved høyskoler og universiteter vil på sikt sortere under SKALA-kategorier. Studentleder har fast plass i SKALA-utvalget.

Leder: Hilde Hermansen
e-post: hilde.hermansen@industrienergi.no / mobil: 91806173

Faste deltagere: Michal Jan Warecki, Svein Harald Riise, Morten Ødegård og
Egil K. Randeberg og Leif Gunnar Rottem

Medlemmer: Inger Pernille Høen, Brit Riise Fredheim, Ingard Haugeberg, Eva Safrine Aspvik, Bente K. Flo, Cay Nordhaug, Per Øistein Kivijarvi, Ørjan Normann, Roald Hammer, Anne Kristi. S. Horneland, Terje Nysted og  Ann Rustad

Varamedlemmer: Odd Tegler, Sten Roar Martinsen, Espen Kristoffersen, Kristian Austratt Enoksen, Ståle Skretting, Kim Bjørnestad, Øystein Johannessen, Mano Golshan, Thomas Mila og Martha Skjæveland

Aktuelle saker

Av spesielle saker og problemstillinger, som kan nevnes, er kvalifisering til «fri og uavhengige stilling», lønn, bonus, karaktersystemer, karantene, bindingstid, arbeidstidsordninger, reisekompensasjon, midlertidige ansettelser, nye arbeidsformer, mulighet for etterutdanning og medlemsgoder.

Kurs og Konferanser

Industri Energi SKALA

Industri Energi SKALA har sine egne kurs og konferanser. Kursene er spisset i forhold til tillitsvalgte som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. De fleste av forbundets medlemmer innen disse kategoriene går på individuelle lønnsavtaler. På programmet vårt har derfor forhandlinger for disse medlemskategoriene stort fokus.

Kursene våre består av tre moduler. Trinn I ble arrangert den 1/6 til 3/6 på Sola Strand Hotel i Stavanger. På høsten kjører vi to moduler samtidig. Kursene kjøres i Gdansk den 16/11 til 19/11.

Nettverksbygning legger vi stor vekt på ved våre konferanser og kurs.

SKALA-konferanse holdes på Sola Strand Hotel og ble arrangert den 21/8 til 22/8. Konferansene er for tillitsvalgte og medlemmer innen SKALA-kategorier. Arrangementene går over to dager.

Temaene omhandler spesielle problemstillinger for våre grupper og hva våre representanter har jobbet med. I tillegg inviterer vi eksterne foredragsholdere. Tema for de siste konferansene har vært motivasjon, ledelse, omstilling, konflikthåndtering, kommunikasjon, teambuilding, “Metoo-kampanjen” og ytringsfrihet på arbeidsplassen. Disse foredragene er ikke spesielt spisset i forhold til tillitsvalgte. Her vil det være nyttig kunnskap å tilegne seg for alle.

 

Våre representanter er med i forbundets Kompetanseutvalg. Dette utvalget har fokus på fagopplæring, etter og videre utdanning, samt høyere utdanning. Her vil man blant annet se på muligheten for vektallgivende studier og forbedring av forbundets stipendordning. Vi deltar også i forbundets konseptgrupper. Disse jobber med forbedring av forbundets medlemsfordeler.

Sentrale utvalg og LO-ingeniør

LO-ingeniør
Vi er med i prosjektet LO-ingeniør.

Kompetanse kreves på alle nivåer. Inngangsbilletten til arbeidslivet er som oftest dokumentasjon på en eller annen form for utdanning. LO sentralt ser at om de på sikt skal kunne opprettholde vekst, makt og innflytelse, så må de også være et alternativ for de med høyere utdanning.

I dag har 130.000 av LOs medlemmer høyere utdanning. I den forbindelse er det etablert utvalg for rekruttering av de med høyere utdanning og LO-ingeniør. Våre representanter er med i dette arbeidet.

Blogg, hjemmeside og nyhetsbrev

Forbundet vårt har lagt om sin informasjonsstrategi og har tatt mer i bruk sosiale medier. Industri Energi SKALA er aktivt med i dette arbeidet når det gjelder nyhetsbrev, hjemmeside og blogg. På bloggen under kategorien HMS finner man artikler skrevet av våre representanter.

Verving og Serving

Brosjyre
Vi lager materiell til lokale kampanjer.

Forbundets hovedmål er verving og serving. Vårt ansvar er spesielt innen SKALA-kategorier. Vi bidrar ved etablering av klubber ute, rekrutteringsstunt og medlemsmøter. Vi sørger for materiell og brosjyrer til kampanjer.

Som aktører med ansvar på tvers av hele forbundet, så jobber vi tett opp mot lokalapparatet og mot avdelinger i forbundet.