LOs helikopterutvalg

LOs helikopterutvalg er arbeidstakersidens talerør innen offshore helikoptervirksomhet. Utvalget skal være en tydelig stemme i helikoptersaker som angår medlemmene våre, og har HMS i fokus.

Industri Energi opprettet sitt eget helikopterutvalg i 2013. I 2018 ble dette løftet opp på LO-nivå og heter nå LOs helikopteruvalg. Utvalget ledes av Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi.

Utvalget har en bred sammensetning og representerer alle aspekter innenfor helikopterbransjen: fra passasjerer, teknikere, operasjonssentral, piloter og redningsmenn samt kompetanse på beredskap, sikkerhet og regelverk.

Representantene kommer fra flere forbund i LO (kun Norsk Helikopteransattes Forbund står utenfor LO).

LOs helikopterutvalg består av:

Henrik Fjeldsbø, leder, forbundssekretær i Industri Energi

Erik Hamremoen, nestleder, spesialrådgiver i LO

Frode Nirisen, K-HVO i ConocoPhillips

Fredrik Glenjen, K-HVO i Odfjell Drilling

Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel

Anders Fasting Berthelsen, instruktør i RelyOn Nutec

Hans Petter Jensen, operasjonsleder/klubbleder i CHC Helikopter Service

Kjetil Larsen, redningsmann/nestleder i CHC-klubben

Atle Espen Helgesen, redaktør i Industri Energi

Dag Yngve Johnsen, offshoresekretær i LO

Tom Stian Beitland, tekniker og styremedlem i Norsk Helikopteransattes Forbund

Mohammad Afzal, offshoresekretær i Fellesforbundet

Torstein Sandven, SAR-pilot og leder i HSF

Ann Jorunn Olsen, områdeansvarlig i Sjømannsforbundet

Kai Christoffersen, forbundssekretær i EL og IT-forbundet

Morten Kveim, avdelingsleder i Sjøoffisersforbundet

Joakim Martinsen, fagsjef i Fiskarlaget

Kennet Bergland, forbundssekretær, Norges offisers- og spesialistforbund