Personvernerklæring Industri Energi

Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan Industri Energi ivaretar personvernet, og hvordan og hvorfor vi henter inn og bruker personopplysninger.

Du har krav på denne informasjonen når vi samler inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og få generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18).

Når du melder deg inn i Industri Energi inngår du en avtale med oss som gjør at vi har rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger.

Vi innhenter personopplysninger som navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette trenger vi blant annet for å registrere deg i medlemsregisteret vårt og sørge for at du får forsikringene og andre fordeler som inngår i medlemskapet. Vi trenger også dette for å sikre at Skatteetaten gir deg fagforeningsfradrag.

Industri Energi bruker også informasjonskapsler (såkalte “cookies”) på nettsidene våre. Mer utfyllende informasjon om bruken av informasjonskapsler finner du lengre ned på denne siden.

Industri Energi har trygge rutiner for innhenting, lagring og sletting av personopplysninger. Tre år etter utmelding slettes alle medlemsopplysninger.

Du finner mer utfyllende informasjon om hvordan vi ivaretar personvernet lengre ned på denne siden.

Ansvarlige

Forbundet ved forbundsleder er behandlingsansvarlig og har overordnet ansvar for personvern hos Industri Energi. Personal- og utviklingssjef Kine Smith Larsen har det daglige ansvaret, klikk her for å kontakte henne per e-post.

I tillegg til å kontakte oss, har man ved klager også rett til å kontakte Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan klage på Datatilsynets nettsider. 

Om deling av personopplysninger med tredjeparter

Ved innmelding i forbundet formidler vi medlemsinformasjon til samarbeidspartnerne Sparebank1 (forsikringer knyttet til medlemskapet), LOfavør (medlemsfordelsprogram) og LO (hovedorganisasjonen vi er tilknyttet).

For drifting av medlemsregister deles informasjonen med Compendia.
I forbindelse med medlemsundersøkelser/-evalueringer deles kontaktinformasjon med Enalyzer.
I forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev fra vårt fagblad Magasinet Industri Energi utleveres e-postadresser til LO Media.
I forbindelse med nyhets e-post for tillitsvalgte og medlemmer utleveres e-postadresser til Mailchimp.
I forbindelse med opplæring av nye tillitsvalgte på klubbnivå, overføres relevante opplysninger til et digitalt opplæringsprogram.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel (cookie), er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når du åpner en nettside.  Industri Energi bruker informasjonskapsler for å analysere mønstre i bruken og drive nødvendige funksjoner på nettsiden. Funksjoner som er avhengige av cookies for å virke kan for eksempel være å huske at du er logget inn, hva du har lagt i en handlekurv eller om du er en eksisterende eller ny bruker av nettstedet.

På Industri Energi sine websider får du informasjonskapsler fra Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager og Facebook.

Nettsidene våre er stilt inn til å akseptere informasjonskapsler automatisk. Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler på Googles egne annonseinnstillinger. Vi understreker likevel at nettsidene våre fungerer bedre med informasjonskapsler.

Data som samles inn gjennom informasjonskapsler er ikke person-identifiserbare, og blir som hovedregel ikke delt med tredjepart. Unntak fra dette kan være ved at Industri Energi får bistand av løsnings-leverandører med nødvendig teknisk og faglig bistand for å sikre optimal drift av nettstedet.

Google Analytics er et analyseverktøy som hjelper oss med å samle inn webstatistikk, som for eksempel hvor mange som besøker nettsidene våre, og hvor brukerne kommer fra og hva slags nettlesere brukerne våre er på. Det er ikke mulig å spore identiteten til den enkelte bruker ved hjelp av Google Analytics, og mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Hovednettsiden industrienergi.no bruker verktøyet Google Tag Manager, som bruker cookies til styring og implementering av script. For eksempel kan Google Analytics-script håndteres gjennom Google Tag Manager.

Industri Energi bruker funksjoner i Google AdWords og Facebook for å kunne annonsere målrettet på andres nettsider og Facebook mot tidligere besøkende på våre sider. Dette kan være i form av en annonse på Googles søk, en side i Google Display Network, eller på Facebook.

Du har muligheten til å velge bort slike personlige tilpassede annonser fra Google her. Hvis du ikke vil at Facebook skal bruke informasjon basert på aktiviteten din på nettsteder eller i apper utenfor Facebook, med formål om å vise deg annonser, kan du velge bort dette i annonseinnstillingene på Facebook. Hvis du ser en av våre annonser på Facebook kan du trykke på *** også velger du skjul annonser. Da får du aldri sett annonser fra oss igjen.

Søk

Nettsidene lagrer søkeord som brukes i internsøket på våre nettsider. Dette for å gi oss en bedre indikasjon på hvilket innhold som er viktigst for brukerne. Søkeordene knyttes ikke opp mot den enkelte bruker.

Bruk av personopplysninger til informasjonsarbeid

Industri Energi benytter din kontaktinformasjon til å sende deg brev, e-post og SMS med informasjon som forbundet anser som relevant for deg som medlem/tillitsvalgt. Kontaktinformasjonen vil kunne bli brukt til medlemsundersøkelser. Industri Energi sender deg også fagbladet Magasinet Industri Energi. Fra LO Favør (medlemsfordels-program) vil du motta forsikringspapirer, medlemskort samt informasjon om medlemsfordeler. Da Industri Energi er medlem av LO vil du ved samordnede aktiviteter kunne motta informasjon fra dem.

Medlemsregister

Compendia AS er ansvarlig for teknisk drift av vårt medlemsregisteret.

Medlemsregisteret registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-post, personnummer, medlemsstatus (type medlemsskap), medlemsnummer, innmeldingsdatoer (i LO/Industri Energi/lokal avdeling), medlemskap i tidligere forbund, medlemsfordeler via Industri Energi, navn på person som har vervet, medlemmer en selv har vervet, arbeidsgiver og tillitsverv.

I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk over kontingent, eventuelle andre betalinger, kontonummer og historikk over endringer i medlemsprofilen.

Ved utmelding registreres utmeldingsdato og utmeldingsgrunn. Utmeldingskategoriene vi registrerer er: At man er utmeldt, om man har meldt overgang til annet LO-forbund, utmeldt til forbund utenfor LO, strøket (ved manglende betaling) eller død.

Utmeldte medlemmer slettes etter tre år, eller tidligere dersom medlemmet selv ber om det.

Alle som ønsker kan kontakte Industri Energi for å undersøke om vi har, og eventuelt hva slags personopplysninger vi har lagret.

Tilgang til medlemsregisteret er nivåstyrt. Et begrenset antall ansatte sentralt har tilgang til hele medlemsregisteret. De sentrale ansattes tilgang brukes i hovedsak for å bistå lokale tillitsvalgte og holde oversikt over kontingentinnbetaling, samt til å hente ut overordnet statistikk.

Lokale avdelinger og klubber har begrenset tilgang til å sine egne medlemmer lokalt gjennom Klubbkontoret. De har tilgang til navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato, medlemsstatus, medlemsnummer, innmeldingsdatoer, tillitsverv, reservasjoner fra medlemsfordeler og utmelding.

Min side

Min side kan hvert enkelt medlem selv oppdatere sin profil. Man kan for eksempel velge om man vil motta e-post eller ikke, bestille tilleggsforsikringer og andre tjenester.