Samarbeidskomiteer i Industri Energi

For å sikre et best mulig samarbeid mellom enhetene (klubber/avdelinger) innen ett og samme område med felles interesser, har forbundet etablert følgende samarbeidskomiteer:

Operatørselskap

Leder: Per Steinar Stamnes, psst@equinor.com

Oljeservice (OSA Samarbeidskomité)

NR Forum

Leder: Bår Inge Pedersenbaar.i.p@online.no

Aluminium

Leder Ørjan Normann, orjan.normann@hydro.com

Elektrokjemisk

Leder: Cay Nordhaug, cay.nordhaug@glencore.no

Møbel

Leder: Ann Rustad, ann.rustad@svanebeds.com

Samarbeidskomiteer Kjemiske bransjer

Leder: Per Øistein Kivijärvi, per.kivijarvi@kronosww.com 

Komiteen har 5 underkomiteer med hvert sitt arbeidsutvalg.