Industri Energi Ung

Industri Energi Ung jobber for alle unge medlemmer i Industri Energi. Ung vil i denne sammenheng si til og med fylte 33 år.

Vi representerer forbundets over 13 000 unge medlemmer og består hovedsakelig av ungdomstillitsvalgte og lokale ungdomsutvalg. Disse treffes på ungdomskonferansen hvor det velges representanter, vedtas politikk og bestemmes hva som skal gjennomføres av ungdomsarbeid det kommende året.

Oppfølgingen av handlingsplanen er det sentrale ungdomsutvalget sin jobb. Utvalget fronter ungdomssaker ut mot politiske miljøer og internt i alle ledd av forbundet, tilrettelegger skolering for unge tillitsvalgte og arrangerer Ungdomskonferansen. I tillegg sikrer utvalget at vi får organisert unge industriarbeidere hos oss med å koordinere skolebesøk, lærlinginntak og sørger for at vi har et attraktivt medlemskapstilbud for disse gruppene.

Følg med på forbundets kurs- og konferanseoversikt og bli med neste gang Ungdomsutvalget arrangerer noe. 

… og følg oss gjerne på Facebook!

Ungdomsutvalget består av:

Leder: Karl Ruben Gaasø, Elkem Solar
Tlf. 92884729 / krg@industrienergi.no

1. nestleder: Charlotte Sæbjørnsen, Elkem Bremanger
Tlf. 91170899 / chs@industrienergi.no 

2. nestleder: Lars Svendsen, Equinor, Hammerfest
Medlem Anna-Helena Willumsen, Elkem, Sørfold
Medlem Mikael Schevik, Chemring Nobel Sætre,
Medlem Pål Martin Antonsen, student teknisk fagskole Bergen
Medlem Jenny Nesse, Odfjell, Bergen
Medlem Arnfinn Hansen, Bilfinger Brevik
Vara Håvard Haugen, Hydro Årdal
Vara Kristoffer Sletvik, Noralf Odda

Valgkomiteen:

Leder: Maren Marie Wilhelmsen, Equinor Buvika, Sør-Trøndelag
Medlem: Ida Graven Strømsvåg, Weatherford Trondheim
Medlem: Vegard Buhaug, Rockwool Trondheim
Vara: Martine Herland Solheim, Elkem Svelgen, Sogn og Fjordane

Kontrollkomiteen:

Leder: Jarle Knoph, Odfjell Stavanger
Medlem: Espen Wennerberg, Nikkelverket Glencore Kristiansand
Medlem: Idunn Tobiassen Mauseth, Equinor Hammerfest
Vara: Anna-Elisabeth Kristiansen, Norwegian Crystals Glomfjord

Viktige dokumenter: Uttalelser, politikk, handlingsplan og vedtekter