Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

10. mars 2015

Job safety or uncertainty for our members?

Prosafe 5-year contract with Statoil for “Safe Scandinavia” as a support vessel on Oseberg East.

8. mars 2015

Markering mot rasisme 21. mars

Lørdag 21. mars, på FN-dagen mot rasisme, blir det internasjonale markeringer mot rasisme. I Oslo jobbes det for en stor markering mot rasisme, muslimhat og antisemittisme. Industri Energi slutter seg til dette arrangementet og oppfordrer alle til å delta.

6. mars 2015

8. mars – forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar Arbeidsmiljøloven er hovedparole på kvinnedagen 8. mars. Industri Energi oppfordrer sine medlemmer å stille opp på kvinnedagen.

5. mars 2015

Støtter streikende piloter i Norwegian

Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling gir sin fulle støtte til de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle, og bevilger 10 000 kroner til Parat for å føre kampen videre.

3. mars 2015

Full fart og flere arbeidsplasser ved Hydro Sunndal

Hydro Sunndal regner med at verket vil være i full drift i begynnelsen av juni, og vedtaket vil føre til økt rekrutteringsbehov. I første omgang vil det dreie seg om 20 nye stillinger.

3. mars 2015

-Statoil og verden har endret seg

-Verden har endret seg og Statoil har endret seg det siste året, sa Per Steinar Stamnes, leder i Sokkelforeningen i Statoil, på årsmøtet i Stavanger.

3. mars 2015

122 millioner fra Enova til Tyssedal

Enova investerer 122 millioner kroner til innføring av ny miljøteknologi på Tizir i Tyssedal.

2. mars 2015

Nei til særavgift på plastposer

Industri Energi ber Regjeringen stanse innføring av avgift på 1.50 øre for plast og papirposer, fordi dette vil undergrave en svært viktig gjenvinningnæring i Norge og fordi gjenvinning i Norge i dag er svært vellykket.

27. februar 2015

Svertekampanje etter elendig resultat i Rikslønnsnemda

Det lekkes taushetsbelagte opplysninger fra drøftingene under meklingen som kun kan ha til hensikt å sette medlemmene opp mot forbundet – opplysninger om tilbud som aldri ble skriftlig fremlagt.

27. februar 2015

Årsmøte i avdeling 457 Island Offshore

Den 24. -25. februar ble det gjennomført ordinært årsmøte i Industri Energi avdeling 457. Finn Arne Follestad ble gjenvalgt som leder i avdelingen.

26. februar 2015

Årsmøte i Nikkelverkets Arbeiderforening

Onsdag 4. februar holdt Nikkelverkets Arbeiderforening årsmøte. Tradisjonen tro var oppmøte godt med hele 88 stemmeberettiga. Cay Nordhaug ble enstemmig gjenvalgt som leder.

1 121 122 123 124 125 130