Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

16. mars 2015

50 organisasjoner med atomkrav til regjeringen

50 norske organisasjoner krever at regjeringen støtter Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Industri Energi stiller seg bak dette kravet som ble overlevert Storting og regjering mandag 16. mars.

16. mars 2015

Forhandlingsstart på mellomoppgjøret 2015

LO og NHO åpnet igangsatte i dag mellomoppgjøret 2015 ved at LOs delegasjon gjennomførte kravoverlevering med NHO klokken 13.00 i Næringslivets Hus i Oslo.

Alexander Lindbo
14. mars 2015

Sikret fast jobb i Conoco Phillips

- Dette er full seier til Thomas Christian Vatne. Han har vært i selskapet i over 10 år. Uretten han følte var begått, er reparert med denne dommen i tingretten, sier advokat Alexander Lindboe i fagforbundet Industri Energi.

11. mars 2015

Reiten og Rattsø har ikke peiling på arbeidstid offshore

Verken Riggutvalget ledet av Eivind Reiten eller produktivitetskommisjonen ledet av Jørn Rattsø har peiling på arbeidsrotasjoner på norsk sokkel, skriver Leif Sande.

10. mars 2015

Poseavgiften blir ikke innført fra 15. mars

Avgiften på bæreposer blir likevel ikke innført fra 15. mars. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett senere i år. - En seier for fornuften, sier Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

10. mars 2015

Gav streikestøtte til pilotene

Industri Energi klubben i ESS offshore bevilget 10 000 kroner til Parat for å støtte pilotene i Norwegian Air Shuttle.

10. mars 2015

Risikerer å miste norske lønns- og arbeidsvilkår

-Prosafe kan ikke bare velge og vrake om de ønsker å følge norsk tariff og norske lover, sier forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi.

10. mars 2015

Job safety or uncertainty for our members?

Prosafe 5-year contract with Statoil for “Safe Scandinavia” as a support vessel on Oseberg East.

8. mars 2015

Markering mot rasisme 21. mars

Lørdag 21. mars, på FN-dagen mot rasisme, blir det internasjonale markeringer mot rasisme. I Oslo jobbes det for en stor markering mot rasisme, muslimhat og antisemittisme. Industri Energi slutter seg til dette arrangementet og oppfordrer alle til å delta.

6. mars 2015

8. mars – forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar Arbeidsmiljøloven er hovedparole på kvinnedagen 8. mars. Industri Energi oppfordrer sine medlemmer å stille opp på kvinnedagen.

5. mars 2015

Støtter streikende piloter i Norwegian

Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling gir sin fulle støtte til de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle, og bevilger 10 000 kroner til Parat for å føre kampen videre.

1 143 144 145 146 147 152