Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

6. mars 2015

8. mars – forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar Arbeidsmiljøloven er hovedparole på kvinnedagen 8. mars. Industri Energi oppfordrer sine medlemmer å stille opp på kvinnedagen.

5. mars 2015

Støtter streikende piloter i Norwegian

Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling gir sin fulle støtte til de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle, og bevilger 10 000 kroner til Parat for å føre kampen videre.

3. mars 2015

Full fart og flere arbeidsplasser ved Hydro Sunndal

Hydro Sunndal regner med at verket vil være i full drift i begynnelsen av juni, og vedtaket vil føre til økt rekrutteringsbehov. I første omgang vil det dreie seg om 20 nye stillinger.

3. mars 2015

-Statoil og verden har endret seg

-Verden har endret seg og Statoil har endret seg det siste året, sa Per Steinar Stamnes, leder i Sokkelforeningen i Statoil, på årsmøtet i Stavanger.

3. mars 2015

122 millioner fra Enova til Tyssedal

Enova investerer 122 millioner kroner til innføring av ny miljøteknologi på Tizir i Tyssedal.

2. mars 2015

Nei til særavgift på plastposer

Industri Energi ber Regjeringen stanse innføring av avgift på 1.50 øre for plast og papirposer, fordi dette vil undergrave en svært viktig gjenvinningnæring i Norge og fordi gjenvinning i Norge i dag er svært vellykket.

27. februar 2015

Svertekampanje etter elendig resultat i Rikslønnsnemda

Det lekkes taushetsbelagte opplysninger fra drøftingene under meklingen som kun kan ha til hensikt å sette medlemmene opp mot forbundet – opplysninger om tilbud som aldri ble skriftlig fremlagt.

27. februar 2015

Årsmøte i avdeling 457 Island Offshore

Den 24. -25. februar ble det gjennomført ordinært årsmøte i Industri Energi avdeling 457. Finn Arne Follestad ble gjenvalgt som leder i avdelingen.

26. februar 2015

Årsmøte i Nikkelverkets Arbeiderforening

Onsdag 4. februar holdt Nikkelverkets Arbeiderforening årsmøte. Tradisjonen tro var oppmøte godt med hele 88 stemmeberettiga. Cay Nordhaug ble enstemmig gjenvalgt som leder.

24. februar 2015

Viktig for norsk leverandørindustri

- Jeg vil gi honnør både til Statoil og til Aibel som sikrer en så stor kontrakt til leverandørindustrien i Norge, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

20. februar 2015

120 kan miste jobben ved Saga Fjordbase

På mandag fikk de ansatte ved Saga Fjordbase i Florø beskjed om at opp til 120–130 kan miste jobben i løpet av året.