Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

30. januar 2020

Saipem Ltd committing social dumping on the Norwegian shelf

"ROV-company Saipem Limited engage in social dumping when abusing the intention of the regulations on Free movement of labour within the European Economic Area (EEA). In doing so, the company obtain a competitive advantage" says OSA-inspector Wayne Pena in Industri Energi.

29. januar 2020

Registrerer diskusjonen rundt iskanten, men vårt standpunkt står fast

-Vi registrerer den politiske diskusjonen som går rundt iskanten i Barentshavet. Men vårt standpunkt står fast: Iskanten er dynamisk og det skal være en sone mellom iskanten og petroleumsaktivitet. Utover det så avventer vi til den reviderte forvaltningsplanen for Barentshavet som skal legges fram av regjeringen i løpet av året. Når vi har satt oss inn i den skal vi være aktive i diskusjonene både med regjeringen og opposisjonen. Det sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

29. januar 2020

Gledelig gjensyn med Fabrikkarbeideren

Industri Energi relanserte nyhetsbrevet Fabrikkarbeideren på forbundsstyremøtet tirsdag. – Dette er initiativ som vi i landindustrien har ivret for, sier hovedtillitsvalgte Per Øistein Kivijärvi, Cay Nordhaug og Ørjan Normann.

28. januar 2020

Kritisk til delprivatisering av Statkraft og salg av GIEK Kredittforsikring

Statlig eierskap i industrien har sikret fellesskapet enorme inntekter og nasjonal kontroll over kritisk viktige industrier, sier områdeansvarlig i Industri Energi Barbro Auestad.
Industri Energi er kritisk til delprivatisering av Statkraft og avvikling, helt eller delvis salg av GIEK Kredittforsikring. Dette poengterte Auestad med under høringen av Eierskapsmeldingen på Stortinget tirsdag 28.januar.

27. januar 2020

Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

-ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

24. januar 2020

Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

17. januar 2020

Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

14. januar 2020

-Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

-Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.

14. januar 2020

-Gledelig tildeling i modne områder av sokkelen

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug tildelte 69 nye utvinningstillatelse på sokkelen, under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag. – Det er gledelig at regjeringen opprettholder et fortsatt høyt nivå på tildelingene og at så mange selskaper viser interesse for modne områder på sokkelen, sier spesialrådgiver Inger Hoff i Industri Energi.

10. januar 2020

-Vi vil og kan være med å løse klimautfordringene

-Vi vil og kan være med å løse klimautfordringene. For å lykkes trenger vi forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet for arbeidsplassene, sa Industri Energi-tillitsvalgt Herdis Rosland Eide i et innlegg på Arbeiderpartiets Bratteli-seminar, om rettferdig klimapolitikk.

10. januar 2020

Gratis almanakk til alle medlemmer

Gratis almanakk for 2020 kan bestilles via nettbutikken til Industri Energi.

1 2 3 4 145