Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

Cay Nordhaug Industri 19
29. oktober 2019

Stort potensial for grønne industriinvesteringer i Norge

Hovedtillitsvalgt Cay Nordhaug og direktør Nils Gjelsten presenterte Glencore Nikkelverk sin investering i verdens reneste kobberproduksjon på konferansen Industri 2019 i Bodø.

Hans-Christian Gabrielsen Industri19
29. oktober 2019

LO-lederen ønsker mer entusiasme for klimaløsninger blant industriarbeiderne

-LO er opptatt av at norsk industri skal være i front og bidra til gode løsninger for å redde verden fra en global klimakrise. Da trenger vi enda mer entusiasme blant de som jobber i industrien, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på konferansen Industri 2019 i Bodø.

28. oktober 2019

– Stort engasjement og svært nyttig med tettere samarbeid

Felles konferanse for samarbeidskomiteene for aluminium og elektrokjemisk: For første gang har aluminium og elektrokjemiske samarbeidskomiteer vært samlet til intensivt arbeid for å forberede seg til det sentrale tariffoppgjøret. – Vi vil være godt forberedt, sier Ørjan Normann, leder av Samarbeidskomiteen for aluminium, og Cay Nordhaug, leder av Elektrokjemisk samarbeidskomité.

Omvisning på Kimek i Kirkenes
28. oktober 2019

Viktig å samarbeide med russisk fagbevegelse om olje i nord

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi møtte sitt russiske motstykke Aleksander Korchagin i Kirkenes under markeringen av frigjøringen av Finnmark.

25. oktober 2019

Uttalelser fra samarbeidskomiteene i aluminium og elektrokjemisk industri

Fra samarbeidskomiteene for aluminium og elektrokjemisk industri:
Uttalelse 1: Industrien inn i fremtiden.
Verden skal bli karbonnøytral. Dette er den nære fremtidens største utfordring, og det er vi i samarbeidskomiteene enige i. For å klare dette skiftet trenger verden mer av det vi produserer.

2016_07_05_ekofisk-luftfoto
24. oktober 2019

Markerer 50 år siden Ekofisk ble funnet

-Funnet av Ekofisk 25. oktober 1969 forandret Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim. I dag deltar han og leder i Ekofisk-komiteen Eirik Birkeland på en markering ute på Ekofisk.

23. oktober 2019

Fremtidens energipolitikk må bevare og utvikle nye industriarbeidsplasser

– Vi er samstemte om at fremtidens energipolitikk må føre til at industriarbeidsplasser sikres, hvis det grønne skiftet skal gjennomføres på en en måte som kommer hele samfunnet til gode. Det er en forutsetning. Dette poengterte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, forbundsleder Frode Alfheim i Industri Industri, og Espen Barth Eide (Ap), første nestleder i energi-og miljøkomiteen på Stortinget.

22. oktober 2019

Arbeidsgivere og arbeidstakere hand i hand om partssamarbeid

– Vi har hatt gode relasjoner til Industri Energi lenge. Derfor er det så flott å kunne arrangere en felles konferanse om partssamarbeid på arbeidsplassen, sier jurist Vibeke Lærum i Norsk Industri. – Dette er første gang vi har dette tiltaket sammen, og vi håper dette blir gjort flere ganger, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Industri-Energi-møter-næringsministeren
22. oktober 2019

Viktig at vi tar vare på landindustrien vår

Industri Energi tok opp bekymringer rundt økte kostnader for norsk industri med næringsministeren. Endring av tariffreduksjon på nettleien var hovedtema.

Energi og miljøkomiteen høring statsbudsjettet 2020 y
22. oktober 2019

Høring i energi- og miljøkomiteen på statsbudsjettet 2020: Slo et slag for karbonfangst- og lagring og CO2-kompensasjon

Industri Energi trakk frem to hovedpunkter under høring i Stortingets energi- og miljøkomité tirsdag 22. oktober: Behovet for å holde trykket oppe på karbonfangst- og lagring, og CO2-kompensasjonsordninger som forhindrer at industri flyttes til land med mindre streng klimapolitikk.

1 2 3 4 141