Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

26. april 2019

Tillitsvalgte og verneombud diskuterte aktuelle saker i oljeindustrien

Industri Energi arrangerte torsdag et samrådsmøte for tillitsvalgte og verneombud i oljeindustrien der situasjonen i bransjen ble diskutert.

Ommund
25. april 2019

Tillitsvalgtåret 2019: – Den tøffeste jobben i fagbevegelsen

– Kanskje den viktigste og vanskeligste jobben i norsk fagbevegelse ligger hos de lokale tillitsvalgte, sier Ommund Stokka, leder for organisasjonsavdelingen i Industri Energi. I denne artikkelen forteller ham om grep forbundet tar for å legge til rette for at tillitsvalgte kan utføre vervet sitt på best mulig måte.

24. april 2019

Forventer at nye Aw101-helikoptre vil gjøre den nasjonale redningstjenesten til verdens beste

Mot slutten av året blir det første av 16 nye nasjonale redningshelikoptre operativt på Sola, utenfor Stavanger. De nye Aw101-redningshelikoptrene blir de mest avanserte som finnes og vil bidra til å gjøre den norske redningshelikoptertjenesten verdensledende.

Bilde av France Castro
15. april 2019

France Castro tildeles Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter 2019

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 2019 går til den filippinske fagforeningsaktivisten France Castro. Hun får prisen for sin mangeårige kamp for å organisere lærere og for å slåss for grunnleggende arbeidstakerrettigheter på Filippinene.

12. april 2019

Riktige signaler fra regjeringen om karbonfangst- og lagring (CCS). Nå må trykket holdes oppe

Torsdag 11. april slapp klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen og olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg nyheten om at regjeringen vil dekke opp til 345 millioner av kostnadene for å prøvebore en brønn for CO2-lagring i Nordsjøen.

11. april 2019

Lønnsoppgjøret 2019: Fakta om den nye Sliterordningen for de som går av med pensjon før 65 år

I årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO kom også hovedrammene for den nye "Sliterordningen" , også kjent som "Slitertillegget", på plass. Ordningen skal gi en ekstra ytelse til de som må gå av med pensjon tidlig.

Tariffkonferanse 2019
10. april 2019

Klar for lønnsoppgjøret i olje- og gassnæringen

Startskuddet for årets lønnsoppgjør i olje- og gassnæringen gikk onsdag, da det ble holdt tariffkonferanse både for operatør/boring/forpleining, landbase, flyterigg og oljeservice i Stavanger.

10. april 2019

NR-forum krever at partistøtten fra LO avvikles

Samarbeidskomiteen NR-forum har vedtatt en uttalelse der representantene krever at partistøtten fra LO avvikles.

Bilde av Bår Inge Pedersen, leder av NR forum
9. april 2019

NR-forum forventer økt aktivitet i riggbransjen

Riggbransjen er klart på vei opp og bransjen trenger mange nye folk framover. Det kom tydelig fram på NR-forums møte i Stavanger 8-9. april.

1 3 4 5 6 7 132