Hovedoppgjøret 2020

I år et det hovedoppgjør der det forhandles om hele tariffavtalene, i tillegg til lønn. Oppgjøret skjer forbundsvist og Industri Energi skal forhandle om 15 overenskomster innenfor en rekke bransjer, både på land og sokkel.

Industri Energi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige del av det de har krav på både i forhold til lønn og arbeidsvilkår. Samtidig skal vi opptre ansvarlig slik at de fortsatt har en arbeidsplass å gå til.

Industri Energi har hovedoppgjøret 2020 som topp prioritet

Industri Energi startet allerede i fjor høst et omfattende prosjekt med å forberede årets hovedoppgjør. Prosjektet har topp prioritet og involverer alle avdelingene i forbundet. Les mer

Forventer et tøft oppgjør på grunn av koronasituasjonen

-Det mest spesielle i år er at vi må klare å gjennomføre alle forhandlingene i løpet av én drøy måned, mot normalt tre-fire måneder. På grunn av koronasituasjonen er det nødvendig å gjøre justeringer i forhold til forhandlingsutvalgene og hvor mange som er tilstede i samme rom, sier Asle Reime som har det politiske ansvaret for hovedoppgjøret i Industri Energi. Les mer

Hva er egentlig et hovedoppgjør?

Men hva er egentlig et hovedoppgjør? Hva er det som skjer? Hva er det vi forhandler om? Hva er egentlig en tariffavtale, og hva er en særavtale? Kan man streike når som helst, og hvordan er det, har vi minstelønn i Norge? Les mer

Når forhandler vi om de ulike overenskomstene?

Operatør, boring og forpleining: 7-8. september (brudd), mekling 28-29. september

Elektrokjemisk: 14-15. september

Vask og rens: 17. september

Kjemisk-teknisk: 22. september

Flyteriggavtalen: 22-23. september

Offshoreservice NR: 22-23. september

Møbeloverenskomsten: 6. oktober.

Fiskemel og fiskeforindustri: 7-8. oktober.

Farmasøytisk: 8. oktober.

Glass- og keramisk industri: 13. oktober.

NR land: 20. oktober

Oljeservice: 20-21. oktober

Lærdal-overenskomsten: 26. oktober

Landbaseavtalen: 27-28. oktober

Bransjeavtalen: 2. november

Trafikkavtalen med NHO luftfart: (pause i forhandlingene, tas opp igjen i på nyåret 2021)

 

Kontaktpersoner under årets oppgjør:

Asle Reime, områdeleder og politisk ansvarlig for hovedoppgjøret (asle.reime@industrienergi.no)

Erling Holmefjord, avdelingsleder og administrativt ansvarlig for hovedoppgjøret (erling.holmefjord@industrienergi.no)

Enkeltmedlemmer bes kontakte sin lokale tillitsvalgt.

Media:

Gry Haugsbakken, kommunikasjonssjef, 93022198 (gry.haugsbakken@industrienergi.no)

Atle Espen Helgesen, redaktør, 95907185 (atle.espen.helgesen@industrienergi.no)

Nyheter