Mellomoppgjøret 2021

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det det bare forhandles om lønnsjusteringer. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelser i overenskomstene.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det det bare forhandles om lønnsjusteringer. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelser i overenskomstene.

Først forhandler LO og NHO om den økonomiske rammen for oppgjøret. I årets oppgjør er LOs hovedkrav å sikre kjøpekraften og å heve lønnen for de lavest lønte.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse for årets oppgjør.

Når LO og NHO er enig om rammen for oppgjøret, fortsetter lønnsforhandlingene på de ulike overenskomstene. For normallønnsavtalene skjer dette  mellom Industri Energi og arbeidsgivernes organisasjoner, for eksempel Norsk Industri og Norsk olje og gass. Mens forhandlingene på de såkalte minstelønnsavtalene skjer i hovedsak lokalt i bedriftene.

 

LO-NHO-oppgjøret gir en ramme for lønnsvekst på 2,7 prosent

LO og NHO ble 11. april enige i meklingen i årets mellomoppgjør.

Løsningen har en ramme på 2,7 prosent og gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time.– Et bra resultat med hensyn til forholdene i norsk arbeidsliv, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Les mer her

 

Når forhandler vi om de ulike overenskomstene?

Operatør, boring og forpleining: 4-5. mai

Elektrokjemisk: 7. mai

Vask/renseri: 12. mai

Kjemisk-teknisk: 19. mai

Farmasøytisk: 19. mai

Flyteriggavtalen: 19-20. mai

Oljeservice: 26-27. mai

Møbel: 27. mai

Denne siden oppdateres fortløpende etter hvert som de ulike forhandlingsdatoene blir klar.

 

Kontaktpersoner under årets oppgjør:

Asle Reime, områdeleder og politisk ansvarlig for mellomoppgjøret,  468 88 345 (asle.reime@industrienergi.no)

Evy-Aina Røe, fungerende leder arbeidslivsavdelingen 481 34 516 (evy-aina.roe@industrienergi.no)

Einar Johannessen, fagansvarlig tariff, 922 02 065
(einar.johannessen@industrienergi.no)

Enkeltmedlemmer bes kontakte sin lokale tillitsvalgt.

Media:

Atle Espen Helgesen, redaktør, 95907185
(atle.espen.helgesen@industrienergi.no)

Nyheter