HVO-nettverket

Er du hovedverneombud eller koordinerende hovedverneombud i din bedrift? Bli med i Industri Energis HVO-nettverk.

I nettverket kan man dele erfaringer og få kunnskap om HMS og arbeidsmiljø med andre hovedverneombud. HVO-nettverket har samlinger to ganger i året, og har en lukket gruppe på Facebook for gruppens medlemmer.

Bli medlem i nettverket

Bli med i HVO-nettverket ved å ta kontakt med leder eller nestleder i nettverkets arbeidsutvalg.

HVO-nettverkets arbeidsutvalg

Leder: Roger Hansen (Yara Porsgrunn, Eelektrokjemisk)
e-post: roger.hansen@yara.com

Nestleder: Aril Bråten (Oceaneering, Oljeservice)
e-post: hvo@oceaneering.com

Medlem: Jan Ingvar Aker-Iversen (Halliburton, Oljeservice)
e-post: Janingvar.aker-iversen@halliburton.com

Medlem: Sven-Ove Bauge (Tizir Titanium  & Iron, Elektrokjemisk)
e-post: sven-ove.bauge@ttinorway.com

Medlem: Mari Haug (Coor Service Management, NR forum)
e-post: mari-4@online.ni

Medlem: på valg

Medlem: på valg

Vara: Arne Emil Bredland (Equinor, Operatør)
epost: arnebred@equinor.com

Vara: Frode Iversen (Vistin Pharma, Kjemiske bransjer)
e-post: frode.iversen@kebas.no

Vara: Kai-Egil Kvarme
e-post: kai.kvarme@rockwool.com (Rockwool Moss, Elektrokjemisk)

Vara: Frode Nirisen (ConocoPhillips, Operatør)
e-post: Frode.Nirisen@conocophillips.com

Retningslinjer for HVO-nettverket i Industri Energi

1. Nettverket drives av vernetjenesten selv.

2. Nettverket kan ha 2 møter i året, hvor et møte holdes samtidig med Industri Energis HMS konferanse. AU avholder møte i forkant av HVO nettverkets møte.

3. Nettverket velger Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal bestå av 8 personer.
a. 4 for Offshore og 4 for Onshore
b. Det velges 2 vara offshore og 2 vara Onshore
c. Det skal også velges leder og nestleder, hhv fra Onshore og Offshore

4. Ved oppstart av AU velges halvparten av medlemmene for 1 år for å opprettholde kontinuitet. Videre velges medlemmene for 2 år av gangen.
a. AUs nettverk konstituerer og fordeler roller/oppgaver selv.

5. Det legges opp til 4 faste møter i året. Ved behov kan det kalles inn til ekstra møte i AU.

6. Industri Energi møter med representanter både på de 2 årlige nettverksmøtene og på Arbeidsutvalgsmøtene.
a. Referatet legges på forbundets nettside og gjøres tilgjengelig for nettverkets medlemmer.

7. Nettverkets Arbeidsutvalg planlegger aktiviteten for året.

8. Industri Energi bærer kostnadene med HVO nettverket.

9. Leder (nestleder) i nettverket møter fast i Industri Energis HMS utvalg.

10. Nettverket kan behandle alle relevante saker innen sitt område:
a. Nettverket behandler spørsmål og saker av felles karakter innenfor nettverkets område
b. Nettverket kan også behandle saker som forbundet (Industri Energis HMS utvalg) sender for høring og uttalelse, å bruke representanter i arbeidsgrupper som nedsettes
c. Nettverkets vedtak og beslutninger er rådgivende
d. Normalt avgjøres sakene ved flertallet av stemmene til de oppmøtte
e. Nettverket kan sende saker til Industri Energis HMS utvalg for behandling eller uttalelse

11. Retningslinjene kan endres ved behov og godkjennelse av HMS utvalget (Industri Energi).