Arbeidskontrakter uten verdi

20. juni 2017
Mange midlertidige ansatte har krav på fast stilling, men får ikke gjennom kravet hos sine arbeidsgivere. De faller utenfor i vårt samfunn i dag. De får ikke lån i banken, er ofte underbetalte i forhold til tariffen og er utrygge. Det verste av alt er at mye av dette er ulovlig – noe må gjøres! mener forbundssekretær Charlotte Dyrkorn.