De som bygger landet

27. april 2017
Industri Energi har verdens beste medlemmer. Denne teksten skrevet av Aslak Sira Myhre er en hyllest til dere og den viktige jobben dere gjør og har gjort for velferdsnasjonen Norge.

Kva skal vi med gymnaset?

20. mars 2017
Fokuset i det norske utdaningssystemet er feil. Dei vidaregåande skulane legg opp til at elevane skal gå vidare på akademiske fag sjølv om samfunnet ikkje har behov for det. Om berre få år vil det være store underskot av fagarbeidarar, arbeidskraft landet vårt treng sårt, skriv forbundssekretær Harald Hageland.