ALT-medlemmer

ALT er et eget forbund, men tjenestene du får som medlem leveres av Industri Energi. På denne siden finner du informasjon om hvordan ALT-medlemskapet og samarbeidet med Industri Energi fungerer.

ALT er et selvstendig forbund, med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er du også assosiert medlem i Industri Energi, men du er ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund).

ALT- forbundets samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi sørger for at du får tilsvarende medlemsfordeler og den samme trygghet som Industri Energis LO-medlemmer.

Alle tjenester forvaltes av Industri Energi og de som jobber der. I tillegg har du et nettverk av 3000 tillitsvalgte 60.000 medlemmer i ryggen.

ALT har ikke egne nettsider. Dette, industrienergi.no, er nettsiden også for deg som er ALT-medlem.

Bli ALT-medlem

For å melde deg i ALT inn bruker du det samme innmeldingsskjemaet som Industri Energi-medlemmer. På bakgrunn av bedriften du skriver inn i skjemaet sørger for at alt blir riktig «på baksiden» og at du blir registrert som ALT-medlem.

Forsikringene og medlemsfordelene dine

Du får mange fordeler som medlem. Blant annet:

 • Dyktige forhandlere, tillitsvalgte og advokater som kan kjørereglene i arbeidslivet.
 • Forsikringer – inkludert innboforskring.
 • Gratis kurs og konferanser.
 • Tilgang på advokat og i privatrettslige forhold.
 • Studiestipend
 • 25 prosent refusjon på studieavgift på BI.

Kontaktinfo

Lurer du på noe, kan du kontakte Industri Energi sitt medlemssenter på:

post@industrienergi.no eller telefon 22 03 22 30.

ALT sitt forbundsstyre

Forbundsstyret i ALT 2015 – 2017 består av:

 • Sten Ove Jensen, ansatt i Industri Energis organisasjonsavdeling/forbundsleder ALT. Har sitt kontor i Stavanger.
 • Bente Flo, ansatt i Coor Service Management AS, nestledleder ALT.
 • Ghodtratollah Golshan, ansatt Elkem Carbon Fiskå, styremedlem ALT.
 • Øivind Nordskag, ansatt i Evry, styremedlem ALT.

 

ALTs landsmøte 2017

ALT-forbundet avholder sitt landsmøte på Scandic City Hotell, Stavanger 23.- 24. mars 2017.

Program torsdag 23. mars 2017:
Innskrivning                         kl. 11.00
Felles lunsj fra                     kl. 12.00 – 12.45
Landsmøte starter               kl. 13.00
Lansmøte avsluttes 1. dag  kl. 18.00
Felles middag                      kl. 19.00

Program fredag 24. mars 2017:
Møtestart                             kl. 10.00
Lunsj                                    kl. 12.00
Hjemreise

Delegatfordelingen er som følger:

 • 5 medlemmer 1 representant
 • 6-25 medlemmer 2 representanter
 • 26-99 medlemmer 3 representanter
 • 100 medlemmer eller mer 4 representanter

Valgkomiteen er i gang med arbeid, alle er på valg.

Lurer du på noe?

Mer detaljert informasjon om ALT-forbundets landsmøte vil bli sendt ut til avdelingene/klubbene i desember 2016. Den formelle invitasjonen til Landsmøte sendes ut 18. januar 2017.

Spørsmål rettes til Sten Ove Jensen, tlf. 41515568.