ALT-medlemmer

ALT er et eget forbund, men tjenestene du får som medlem leveres av Industri Energi. På denne siden finner du informasjon om hvordan ALT-medlemskapet og samarbeidet med Industri Energi fungerer.

ALT er et selvstendig forbund, med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er du også assosiert medlem i Industri Energi, men du er ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund).

ALT- forbundets samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi sørger for at du får tilsvarende medlemsfordeler og den samme trygghet som Industri Energis LO-medlemmer.

Alle tjenester forvaltes av Industri Energi og de som jobber der.

ALT har ikke egne nettsider. Dette, industrienergi.no, er nettsiden også for deg som er ALT-medlem.

Bli ALT-medlem

For å melde deg i ALT inn bruker du det samme innmeldingsskjemaet som Industri Energi-medlemmer. På bakgrunn av bedriften du skriver inn i skjemaet sørger for at alt blir riktig «på baksiden» og at du blir registrert som ALT-medlem.

Forsikringene og medlemsfordelene dine

Du får mange fordeler som medlem. Blant annet:

  • Dyktige forhandlere, tillitsvalgte og advokater som kan kjørereglene i arbeidslivet.
  • Forsikringer – inkludert innboforskring.
  • Gratis kurs og konferanser.
  • Tilgang på advokat og i privatrettslige forhold.
  • Studiestipend
  • 25 prosent refusjon på studieavgift på BI.

Kontaktinfo

Lurer du på noe, kan du kontakte Industri Energi sitt medlemssenter på post@industrienergi.no eller telefon 22 03 22 30, eller du kan ringe ALT-leder Bente Flo på 91846863.

ALT sitt forbundsstyre

Forbundsstyret i ALT 2017 – 2021 består av:

Valgkomite:

  • Trygve Eriksen
  • Roy-Arne Aslaksen
  • Pluss en person som pekes ut av forbundsstyret.