ALT-medlemmer

ALT er et eget forbund, men tjenestene du får som medlem leveres av Industri Energi. På denne siden finner du informasjon om hvordan ALT-medlemskapet og samarbeidet med Industri Energi fungerer.

ALT er et selvstendig forbund, med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er du også assosiert medlem i Industri Energi, men du er ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund).

ALT- forbundets samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi sørger for at du får tilsvarende medlemsfordeler og den samme trygghet som Industri Energis LO-medlemmer.

Alle tjenester forvaltes av Industri Energi og de som jobber der.

ALT har ikke egne nettsider. Dette, industrienergi.no, er nettsiden også for deg som er ALT-medlem.

Bli ALT-medlem

For å melde deg i ALT inn bruker du det samme innmeldingsskjemaet som Industri Energi-medlemmer. På bakgrunn av bedriften du skriver inn i skjemaet, sørger vi for at alt blir riktig «på baksiden» og at du blir registrert som ALT-medlem.

Forsikringene og medlemsfordelene dine

Du får mange fordeler som medlem. Blant annet:

 • Dyktige forhandlere, tillitsvalgte og advokater som kan kjørereglene i arbeidslivet.
 • Forsikringer – inkludert innboforskring.
 • Gratis kurs og konferanser.
 • Tilgang på advokat og i privatrettslige forhold.
 • Studiestipend
 • 25 prosent refusjon på studieavgift på BI.

Kontaktinfo

Lurer du på noe, kan du kontakte Industri Energi sitt medlemssenter på post@industrienergi.no eller telefon 22 03 22 30, eller du kan ringe ALT-leder Sten Ove Jensen på soj@industrienergi.no eller telefon 41515568.

ALT sitt forbundsstyre

Forbundsstyret i ALT 2017 – 2021 består av:

 • Leder Sten Ove Jensen, Industri Energi. E-post soj@industrienergi.no, telefon 41515568.
 • Nestleder Bente Flo, Coor Service Management AS. E-post bente.flo@coor.com, telefon 91846863.
 • Styremedlem Ghodratollah Golshan, Elkem Solar. E-post mano@elkem.no, telefon 95065098.
 • Styremedlem Øivind Nordskag, Evry. E-post oivind.nordskag@evry.com, telefon 91548073.
 • Styremedlem Rossitza Johannessen, Zalaris Notodden. E-post rossitza.johannessen@zalaris.com, telefon 40217745 / 40003300 (jobb).

Valgkomite:

 • Trygve Eriksen
 • Roy-Arne Aslaksen
 • Pluss en person som pekes ut av forbundsstyret.