ALT-medlemmer

ALT er et eget forbund, men tjenestene du får som medlem leveres av Industri Energi. På denne siden finner du informasjon om hvordan ALT-medlemskapet og samarbeidet med Industri Energi fungerer.

ALT er et selvstendig forbund, med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er du også assosiert medlem i Industri Energi, men du er ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund).

ALT- forbundets samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi sørger for at du får tilsvarende medlemsfordeler og den samme trygghet som Industri Energis LO-medlemmer.

Alle tjenester forvaltes av Industri Energi og de som jobber der. I tillegg har du et nettverk av 3000 tillitsvalgte 60.000 medlemmer i ryggen.

ALT har ikke egne nettsider. Dette, industrienergi.no, er nettsiden også for deg som er ALT-medlem.

Bli ALT-medlem

For å melde deg i ALT inn bruker du det samme innmeldingsskjemaet som Industri Energi-medlemmer. På bakgrunn av bedriften du skriver inn i skjemaet sørger for at alt blir riktig «på baksiden» og at du blir registrert som ALT-medlem.

Forsikringene og medlemsfordelene dine

Du får mange fordeler som medlem. Blant annet:

 • Dyktige forhandlere, tillitsvalgte og advokater som kan kjørereglene i arbeidslivet.
 • Forsikringer – inkludert innboforskring.
 • Gratis kurs og konferanser.
 • Tilgang på advokat og i privatrettslige forhold.
 • Studiestipend
 • 25 prosent refusjon på studieavgift på BI.

En komplett oversikt og mer detaljert beskrivelse av fordelene dine finner du på denne siden.

Kontaktinfo

Lurer du på noe, kan du kontakte Industri Energi sitt medlemssenter på:

post@industrienergi.no eller telefon 02390.

ALT sitt forbundsstyre

Forbundsstyret i ALT 2015 – 2017 består av:

 • Sten Ove Jensen, ansatt i Industri Energis organisasjonsavdeling/forbundsleder ALT. Har sitt kontor i Stavanger.
 • Bente Flo, ansatt i Coor Service Management AS, nestledleder ALT.
 • Ghodtratollah Golshan, ansatt Elkem Carbon Fiskå, styremedlem ALT.
 • Øivind Nordskag, ansatt i Evry, styremedlem ALT.

 

ALTs landsmøte 2017

ALT-forbundet avholder sitt landsmøte på Scandic City Hotell, Stavanger 23.- 24. mars 2017.

Program torsdag 23. mars 2017:
Innskrivning                         kl. 11.00
Felles lunsj fra                     kl. 12.00 – 12.45
Landsmøte starter               kl. 13.00
Lansmøte avsluttes 1. dag  kl. 18.00
Felles middag                      kl. 19.00

Program fredag 24. mars 2017:
Møtestart                             kl. 10.00
Lunsj                                    kl. 12.00
Hjemreise

Delegatfordelingen er som følger:

 • 5 medlemmer 1 representant
 • 6-25 medlemmer 2 representanter
 • 26-99 medlemmer 3 representanter
 • 100 medlemmer eller mer 4 representanter

Valgkomiteen er i gang med arbeid, alle er på valg.

Lurer du på noe?

Mer detaljert informasjon om ALT-Forbundets Landsmøte vil bli sendt ut til avdelingene/klubbene i desember 2016. Den formelle invitasjonen til Landsmøte sendes ut 18. januar 2017.

Spørsmål rettes til Sten Ove Jensen, tlf. 41515568.