Med hjelpemotor mot fremtiden

17. mars 2021
Selv om alle snakker om elbiler i Norge og utviklingen er god i mange land i Europa, så er det på to hjul det virkelig går unna. Den nye persontransporten er i større endring enn hva noen stortingsmelding kan ta høyde for, skriver leder for Industri Energis Europa-kontor, Geir Seljeseth.

Vals med Hydro

2. mars 2021
«Hydros viktigste stakeholdere er de ansatte» sa konsernsjef Hilde Merete Aasheim like etter at hun fikk jobben. Nå står hun foran sin næringspolitiske fagprøve som konsernsjef, skiver Ommund Stokka, områdeansvarlig i Industri Energi.

Et hav av muligheter

9. februar 2021
Hva skulle vi gjort uten havet? Skutt fisken og båret båtene, heter det humoristisk i nord. At vi må satse på havet er vi vant med i kystlandet Norge, men havets betydning kan bli enda større i tiårene som kommer, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.

Et fargespill om fremtiden

2. februar 2021
Det finnes nå hydrogen i nesten like mange farger som det finnes i regnbuen. Det skaper en debatt som er både mot sin hensikt og gjør at vi kan miste målet av syne, skriver Geir Seljeseth som leder Industri Energis europakontor.

Taksonomi i trøbbel

21. januar 2021
98 prosent av alle selskap på den tyske børsen kan ramle utenfor den grønne investeringsordningen som EU-kommisjonen ønsker å innføre. Det skaper frykt i Tyskland og i europeisk økonomi. Nå er det bråstopp for planene, mens EU-kommisjonen har havnet i skvis mellom Europaparlamentet og medlemslandene, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.