Utenlandskabler: Hva skjer hvis kraftprisen øker?

28. august 2017
Vannkraften har bygget opp viktige industrier i landet vårt. Nå står den unike konkurransefordel i fare for å bli solgt ut av dagens regjering og kraftbransjen. Tidligere forbundsstyremedlem i Industri Energi og nå lokalpolitiker i Hedmark, Else Ormaasen, viser hvor viktig denne konkurransefordelen er for hennes hjemfylke Hedmark.