Klimadebatten må bli relevant for folk flest

24. februar 2017
Nærsynthet er et av de største problemene i norsk klimapolitikk. Gode klimatiltak er ofte ikke annet enn grønnvasking av det norske klimaregnskapet, der problemene skyves over på andre. Både i form av tapte arbeidsplasser og økte utslipp globalt, mener rådgiver Johnny Håvik.