Vals med Hydro

2. mars 2021
«Hydros viktigste stakeholdere er de ansatte» sa konsernsjef Hilde Merete Aasheim like etter at hun fikk jobben. Nå står hun foran sin næringspolitiske fagprøve som konsernsjef, skiver Ommund Stokka, områdeansvarlig i Industri Energi.

Et hav av muligheter

9. februar 2021
Hva skulle vi gjort uten havet? Skutt fisken og båret båtene, heter det humoristisk i nord. At vi må satse på havet er vi vant med i kystlandet Norge, men havets betydning kan bli enda større i tiårene som kommer, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.

Et fargespill om fremtiden

2. februar 2021
Det finnes nå hydrogen i nesten like mange farger som det finnes i regnbuen. Det skaper en debatt som er både mot sin hensikt og gjør at vi kan miste målet av syne, skriver Geir Seljeseth som leder Industri Energis europakontor.

Taksonomi i trøbbel

21. januar 2021
98 prosent av alle selskap på den tyske børsen kan ramle utenfor den grønne investeringsordningen som EU-kommisjonen ønsker å innføre. Det skaper frykt i Tyskland og i europeisk økonomi. Nå er det bråstopp for planene, mens EU-kommisjonen har havnet i skvis mellom Europaparlamentet og medlemslandene, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.

Brexit er langt fra over

12. januar 2021
Etter folkeavstemmingen i 2016 har veien frem mot en avtale om Storbritannias uttreden av Den europeiske union (EU) vært preget at man har nådd de ulike stegene med minst mulige margin. Det siste som var avgjørende var å få på plass en samarbeidsavtale ved at landet skulle forlate unionen endelig ved nyttår. Men brexit er ennå langt fra over, skriver Geir Seljeseth som leder Industri Energis europakontor.

Ikkje gløym krystallnatta!

9. november 2020
Kampen mot fascismen og nazismen er ein viktig del av LO og Norsk Folkehjelp si historie, og me i fagrørsla har eit ansvar for å seie i frå om at nazisme, fascisme og rasisme ikkje er akseptabelt. Ikkje gløym krystallnatta, skriv Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgjevar i Industri Energi.