5 tips til betre studentøkonomi

21. august 2018
Studietida er eit herleg eventyr, men det er ikkje berre dans på rosar. Mange må finne seg til rette med ei mindre inntekt enn dei skulle ha ønskt. Her gir studentleiar Michal Jan 5 tips til korleis du kan halde styr på studentøkonomien.

DNO ASA – ein omsynslause profittjeger eller eit ansvarlege selskap?

3. juli 2018
Utviklingsminster Nikolai Astrup har stor tru på at norsk næringsliv er best i klassen på samfunnsansvar. Det norske selskapet DNO har ikkje etterlevd OECDs retningslinjer for ansvarleg næringsliv, FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP), lokale styresmakter eller domstolar i Jemen. Det ser ikkje ut som om det får konsekvensar for selskapet.

Moderne arbeidstøy for et moderne arbeidsliv

8. mars 2018
8. mars er her igjen, verdens internasjonale kvinnedag. En dag som ikke handler om å sette kvinner før menn, men en dag som handler om å sette litt ekstra fokus på gi kvinnene et velfortjent løft. I år ønsker jeg å sette litt ekstra fokus på et konkret punkt vi som medlemmer og tillitsvalgte i Industri Energi har makt til å gjøre noe med. Det handler om arbeidstøyet på våre arbeidsplasser i industrien.