Avinor og regjeringen får instruks om å berge kontrollsentralen på Sola

tirsdag 27. april 2021

Stortinget gir tirsdag klar beskjed om at flytting av kontrollsentralen fra Sola til Østlandet ikke kan aksepteres. – Gledelig og svært viktig for helikoptersikkerheten og beredskapen i Nordsjøen, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Kontrollsentralen Sola
Kontrollsentralen på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

Det er Stavanger Aftenblad som tirsdag ettermiddag melder at en enstemmig transport- og kommunikasjonskomité på Stortinget med all sannsynlighet hindrer at kontrollsentralen på Sola blir flyttet til Røyken på Østlandet.

– Det er gledelig at Stortinget er så tydelige på at kontrollsentralen må beholdes på Sola. Nå har vi en klar forventning om at styret og ledelsen i Avinor lytter til beskjeden fra Stortinget og en gang for alle dropper flytteplanene til Røyken, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Industri Energi og LOs helikopterutvalg har mobilisert tungt i denne saken, siden en flytting av kontrollsentralen fra Sola til Østlandet ville svekket helikoptersikkerheten og beredskapen på sokkelen.

Industri Energi har flere tusen medlemmer som er avhengig av helikoptertransport for å komme seg til og fra jobb på sokkelen. Forbundsleder Frode Alfheim har slått fast at enhver svekkelse av offshore helikoptersikkerhet og beredskap er uakseptabelt.

-For våre medlemmer er helikoptersikkerhet ekstremt viktig, både fordi det er transportmiddelet deres til jobb, men også fordi vi historisk har opplevd flere tragiske ulykker, både på norsk og britisk sokkel. I tillegg er det helikopter som blir brukt som redningsmiddel hvis noe går galt offshore. Nettopp derfor aksepterer vi ikke hvis det blir gjort noe som svekker helikoptersikkerheten eller beredskapen på norsk sokkel, sier Alfheim.

Nyheter