Helikopterutvalget blir LO Helikopter

mandag 17. desember 2018

De siste to årene har det vært diskusjoner mellom Industri Energi og LO Luftfart vedrørende å løfte Helikopterutvalget opp i LO. Nå var tiden inne og utvalget får økt styrke ved å representere 930.000 medlemmer.

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Fjeldsbø, leder i LO Helikopter.

Helikopterutvalget har siden det ble opprettet i 2013 vært en tydelig og kunnskapsrik aktør i debatter om offshore helikoptervirksomhet. Utvalget har en bred sammensetning og representerer alle aspekter innenfor helikopterbransjen; fra passasjerer, teknikere, operasjonssentral, piloter og redningsmenn samt kompetanse på beredskap, sikkerhet og regelverk.

Representantene kommer fra flere forbund i LO (kun Norsk Helikopteransattes Forbund står utenfor LO). Det er derfor naturlig å løfte Helikopterutvalget opp i LO og samtidig endre navnet til LO Helikopter. Utvalget skal fortsatt ledes av Henrik Fjeldsbø i Industri Energi, nestleder blir Erik Hamremoen i LO.

– Vi skal ha samme sammensetning og representasjon som tidligere. Og vi skal fortsatt være hurtigarbeidende og framoverlent overfor medlemmer og media. Alt dette har vi nå fått gjennomslag for, sier Henrik Fjeldsbø.

Saken er formelt godkjent i Helikopterutvalget, Industri Energis arbeidsutvalg og i LO.

– For Industri Energi er dette positivt da vi fremdeles har kontrollen på Helikopterutvalget og utviklingen. Vi skal fortsatt ta oss av media/pressedekning og ved at vi i møter og diskusjoner kan argumentere med at vi snakker på vegne av LO sine 930.000 medlemmer. Det gir oss betydelig tyngde ovenfor Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet, oljeselskap, helikopteroperatører og helikopterprodusenter utover den faglige ekspertisen vi allerede besitter, sier Fjeldsbø.

LO Helikopter består av følgende representanter:

Henrik Fjeldsbø, leder, forbundssekretær i Industri Energi

Erik Hamremoen, nestleder, spesialrådgiver i LO

Ketil Karlsen, Industri Energi Europa/IndustriAll Europe Offshore Work Group

Frode Nirisen, K-HVO i ConocoPhillips

Fredrik Glenjen, K-HVO i Odfjell Drilling

Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel

Anders Fasting Berthelsen, instruktør i FalckNutec

Hans Petter Jensen, operasjonsleder/klubbleder i CHC Helikopter Service

Kjetil Larsen, redningsmann/nestleder i CHC-klubben

Atle Espen Helgesen, redaktør i Industri Energi

Dag Yngve Johnsen, offshoresekretær i LO

Tom Stian Beitland, tekniker og styremedlem i Norsk Helikopteransattes Forbund

Mohammad Afzal, offshoresekretær i Fellesforbundet

Torstein Sandven, SAR-pilot og leder i HSF

Ann Jorunn Olsen, områdeansvarlig i Sjømannsforbundet

Kai Christoffersen, forbundssekretær i EL og IT-forbundet

Morten Kveim, avdelingsleder i Sjøoffisersforbundet

Joakim Martinsen, fagsjef i Fiskarlaget

Nyheter
  • Norsk sokkel tar en lederrolle innen lavutslipp-petroleumsaktivitet

    -Vi legger nå forholdene til rette for at norsk sokkel kan sette seg i førersetet globalt i forhold til å drive petroleumsvirksomhet med svært lave klimautslipp. Det vil både trygge arbeidsplasser og skape nye, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

  • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

    Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.