Seier i Stena Don-saken i lagmannsretten

mandag 11. mai 2020

– Dette er veldig gode nyheter. Vi tok nok en gang opp kampen i en sak om virksomhetsoverdragelse – og vi vant, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Foto: Frans Berkelaar/Flickr.
Boreriggen "Stena Don". Foto: Frans Berkelaar/Flickr.

Alfheim sikter til en fersk dom i lagmannsretten som slår fast at det var virksomhetsoverdragelse av bemanningsansvaret da boreriggen «Stena Don» ble flyttet fra ett selskap til et annet, og samtidig flyttet fra Norge til Skottland.

Allerede under 15.2 forhandlingene, informasjon og drøfting ved masseoppsigelser, advarte vår lokalavdeling i Industri Energi SDEA at dersom Stena vurderte å starte på nytt i Storbritannia ville vi kreve at dette var en virksomhetsoverdragelse.

– To ganger tidligere har Industri Energi tatt tilsvarende saker og begge ganger har vi vunnet. Noe også Gulating lagmannsrett la stor vekt på, sier Alfheim.

Ingen andre har vunnet så mange slike saker

Han viser til de to dommene i Stena/Songa saken i Høyesterett i 2012 og den såkalte OSM-saken i lagmannsretten i 2017.

– Ingen fagforening har vunnet så mange saker i retten som Industri Energi på denne type saker. Og vår in-house spesialist på virksomhetsoverdragelser advokat Eyvind Mossige har gjort en kjempejobb i alle disse sakene.

– Nå kan vi kreve økonomiske kompensasjon for våre fire medlemmer som tok denne saken. Vi forventer nok at Stena Drilling vil anke til Høyesterett, fordi det gjør de alltid, men vi er selvsikre på seier også der, sier Alfheim.

Bakgrunn for saken

Bakgrunn for saken går tilbake til høsten 2016, da mistet riggen «Stena Don» borekonktrakt med Statoil på Troll-feltet. Riggen gikk til varmt opplag på Hanøytangen ved Bergen. En tredjedel av de ansatte – 69 personer – fortsatte i jobbene sine for å holde riggen varm og kjempe for nye kontrakter, mens om lag to tredjedeler ble permittert. Alle som jobbet på Stena Don var ansatt i Stena Drilling AS, et norsk selskap.

I oktober 2017 kom nyheten om at «Stena Don» skulle sendes til kaldt opplag i Skottland. Alle ansatte i Stena Drilling AS ble oppsagt. Ansvaret for å bemanne riggen ble overført til Stena Drilling PTE Ltd.

Like etter, tidlig i 2018, endret situasjonen seg og «Stena Don» fikk oppdrag for Total på britisk sokkel. Riggen ble oppbemannet med 188 arbeidstakere fra Stena Drilling PTE Ltd. Vi mener at dette er virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene derfor er ugyldige. Vi tapte først i tingretten, men vant ankesaken i lagmannsretten.

Nyheter
  • Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

    Styret i Equinor har besluttet at saudabuen Anders Opedal skal ta over som konsernsjef i selskapet. Det skjer etter at nåværende sjef, Eldar Sætre, ønsker å gå av med pensjon. – Vi takker Sætre for godt samarbeid og har positive forventninger til Opedal, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim og hovedtillitsvalgt i selskapet, Per Martin Labråthen.

  • -Hvis Europa skal nå klimamålene trengs all hydrogen vi kan produsere

    - Hvis hydrogen skal være en av de sentrale klimaløsningene i Europa, så er det utslippene som må stå i høysetet, ikke opprinnelsen, sier Geir Seljeseth som leder Industri Energis Europa-kontor i Brussel.