Statsbudsjettet 2020: Høringsuttalelse til næringskomiteen

onsdag 16. oktober 2019

Industri Energi er skuffet over at regjeringen ikke setter av nok penger til å investere i klima- og teknologitiltak i industrien – samtidig som avgifter økes. Vi mener og det er helt feil å øke nettleien. Det er bra at det jobbes videre med fangst og lagring av CO2, men nå er det viktig at myndighetene bestemmer seg for å satse fullt ut.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.