Studentutvalget vil løfte heltidsstudenten

onsdag 11. oktober 2017

Årets studentkonferanse er gjennomført, og utvalget i Industri Energi Student vil jobbe for at det legges bedre til rette for både heltidsstudenten og deltidsstudenten.

Viktig å legge til rette for utdanning

INDUSTRI ENERGI student
Studentkonferansen 2017

Industri Energi Student er opptatt av at heltidsstudenten løftes. Studiestøtten har økt mindre enn konsumprisindeksen over tid, samtidig som boutgifter har økt kraftig.

I hoveduttalelsen fra Studentkonferansen krever de at studiestøtten bindes til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygda (G), samtidig som den utvides til 12 måneder for studenter som har barn.

– Det å studere er en fulltidsjobb i utgangspunktet, understrekes det i uttalelsen.

Det understrekes at deltidsstudenten også er viktig, og at det derfor må legges til rette for dem som må jobbe ved siden av studier.

Ny sammensetning av styret

Industri Energi student
Studentutvalget 2017

I år stod begge nestlederne, tre medlemmer og ett varamedlem på valg. Slik ser det nye styret ut.

Michal Jan Warecki, leder
Lukas Neuenschwander, 1. nestleiar
Silje Westergård, 2. nestleiar
Alida Domaas, medlem
Torkel Thune Fladstad, medlem
Ekram Ahmed, medlem
Markus Tveit Kvam, varamedlem

Konferansekomite er: Anika Rabak, Petter Kjellemyr, Marie Vikre Danielsen og Kristian Duong.

Valgkomiteen blir: Jan Godfrey, Remy Penev, Johnny Håvik og Oleksii Sigal.

Konferansen blir avholdt 6.- 8. oktober 2017 på nyåpnede Clarion Air Hotel på Sola.

Les mer om Industri Energi Student her. 

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.