Valget er viktig for arbeidslivets retning

fredag 8. september 2017

Årets stortingsvalg er også et retningsvalg for norsk arbeidslivspolitikk. Industri Energi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Her får du oversikt over hvilke saker som er viktig for forbundet.

Frode Alfheim
Leder Frode Alfheim i Industri Energi

– Vi har jobbet aktivt opp mot de politiske partiene i forkant av og under valgkampen for å få satt våre saker høyt på agendaen. Hvis du er opptatt av arbeidstakeres rettigheter og trygge arbeidsplasser, er det lurt å sette seg inn i forskjellen blant partiene på disse områdene, sier leder Frode Alfheim i Industri Energi.

LO har stilt partiene en rekke spørsmål i forkant av valget. Spørsmålene er basert på innspill fra nær 100 000 medlemmer, samt vedtak fra LO-kongressen. Du kan se svarene på de viktigste spørsmålene her. 

Tidligere leder i Industri Energi, Leif Sande, stiller som listekandidat for Hordaland.

– Vi har mulighet til å få solid industri- og arbeidslivskompetanse inn på Stortinget gjennom ham, påpeker Alfheim.

Her er et utvalg av viktige saker for Industri Energi:

 

Sterk arbeidsmiljølov og faste stillinger

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Industri Energi jobber for en sterk arbeidsmiljølov som skal gjelde i hele landet­ – også for oljearbeiderne som jobber på flerbruksfartøy på norsk sokkel.

Les også: Hvilke partier er imot at arbeidsmiljøloven skal gjelde for arbeidstakere i Norge?

I 2015 åpnet den borgerlige regjeringen for at virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder uten spesiell begrunnelse. Dette mener Industri Energi er en svekkelse av arbeidstakervernet.

Rammevilkår for industrien

For å sikre trygge arbeidsplasser trenger vi gode og forutsigbare rammevilkår for industrien vår. Derfor har Industri Energi en egen samfunnspolitikk avdeling som jobber aktivt med næringspolitikk og politisk dialog i saker som er viktig for våre medlemmer. Derfor jobber vi blant annet for å sikre lave kraftpriser og at vannkraften skal forvaltes til felleskapets beste. Les bloggen: Utenlandskabler: Hva skjer hvis kraftprisen øker? 

Samtidig jobber vi for at områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II skal konsekvensutredes slik at man kan vurdere om dette er områder som kan åpnes for petroleumsvirksomhet. Les mer her. 

HMS

Helse, miljø og sikkerhet må alltid ha øverste prioritet på arbeidsplassen. Industri Energi jobber for at alle arbeidstakere skal ha det trygt og godt på jobb. Noen områder krever ekstra fokus, et eksempel på det er helikoptersikkerheten. Forbundet har derfor et eget helikopterutvalg som jobber med sikkerheten til offshore-ansatte som pendler med helikopter til og fra jobb.  Derfor jobber vi også for at det felleseuropeiske regelverket for helikoptre ikke skal innføres i Norge. Les mer om dette her. 

Klima

Industri Energi mener norsk industri er en del av løsningen på klimautfordringene verden står ovenfor. Både i landindustrien og petroleumsvirksomheten har industriarbeiderne i Norge utviklet klima- og miljøteknologi som gjør at vi er verdensledende på lave utslipp av klimagasser og å unngå forurensning til miljø.

Vår klimapolitikk er å ta ansvar selv. Det betyr at vi ikke skal legge ned industri og skyve problemene over på andre – vi skal brette opp ermene og bruke norske industriarbeidsplasser til å utvikle klima- og miljøteknologien som gjør det mulig å nå klimamålene. For at dette skal være mulig må norsk klimapolitikk være å gi industrien rammevilkår som fremmer en slik utvikling. I vurdering av klimatiltak mener Industri Energi at grunnprinsippet må være at klimatiltak i Norge må ha en global effekt, enten gjennom direkte utslippsreduksjoner og/eller gjennom teknologiutvikling. Norsk industri er, og skal fortsatt være, verdens laboratorium for klima- og miljøteknologi.

Sosial dumping

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet brer om seg i norsk arbeidsliv. Useriøse bedrifter undergraver folks lønns- og arbeidsvilkår, samtidig som de utkonkurrerer de seriøse selskapene. Derfor er kampen mot sosial dumping høyt på vår agenda. Vi jobber for trygge faste ansettelser, høy organisasjonsgrad, krav til kompetanse, styrking av arbeidsmiljøloven og sterke tilsynsmyndigheter med sanksjonsmuligheter for å demme opp for utviklingen. I tillegg mener vi at fagforbundene må få tilbake kollektiv søksmålsrett.

 

Industri Energi bevilger ikke økonomisk støtte til politiske partier. Vi jobber opp mot alle partiene for å sikre medlemmene våre relevante utdanninger, trygge og gode jobber, og for at arbeidsplassene deres skal ha gode rammevilkår.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.