Industri Energi klager DNO inn for Norges OECD-kontaktpunkt

Thursday 13. September 2018

Industri Energi klager DNO inn for brudd på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper fordi de ikke har fulgt nasjonal lovgivning i Jemen i forbindelse med deres virksomhet i landet.

Skiftarbeid03
Nestleder Terje Valskår i Industri Energi håper at DNO vil bidra konstruktivt til å løse konflikten.

Industri Energi har i dag sendt inn en klage til Norges OECD kontaktpunkt. Industri Energi mener at DNO ASA har brutt retningslinjene kapittel 1, avsnitt 2; «Et selskaps første forpliktelse er å overholde nasjonale lover» og kapitel 5, avsnitt 4a; «overholde standarder for arbeidsforhold og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som ikke er mindre gunstige enn dem som følges av tilsvarende arbeidsgivere i vertslandet.»

Klagen gjelder oppsigelsene av ansatte da DNO trakk seg ut av Jemen i forbindelse med konflikten i landet i 2015. Trass i at tre rettsinstanser, olje- og mineraldepartementet og arbeidsdepartementet i Jemen støtter arbeiderne og mener at selskap skal betale lønn så lenge selskapet har lisenser, velger DNO å overse dette. Tilsvarende arbeidsgivere i Jemen, for eksempel det franske selskapet Total og det østeriske OMV, har samarbeida med sine respektive fagforeninger og forholdt seg til den jemenittiske arbeidsloven og avtaler.

–  Arbeiderne er desperate og den lange kampen for deres retter er utmattende. Det er flaut at det er det norske selskapet som undergraver arbeidstakernes rettigheter.
Nå må den Oslo-baserte internasjonale ledelsen komme på banen og bidra til å løse konflikten. Vi forventer at det norske OECD-kontaktpunktet vil ta klagen til vurdering og håper at DNO vil bidra konstruktivt til å løse konflikten, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

22. mars 2018 konkluderte Kontaktpunktet med at DNO ikke har etterlevd retningslinjene som omtaler varsling og drøfting med de ansatte. Kontaktpunktet anmodet DNO om å gjennomføre risikobasert aktsomhetsvurderinger og vise større åpenhet om retningslinjer og prosedyrer for ansvarlig næringsvirksomhet.

Styret i DNO ønsker for øvrig å betale årlig utbytte til aksjonærene sine på 434 millioner kroner og har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i dag, 13. september, for å vedta dette. I forkant av generalforsamlingen har Industri Energi sendt brev til de norske investorene for å be dem om å legge press på DNO i saken som berører arbeiderne i Jemen.

Kontaktpersoner

Terje Valskår, nestleder i Industri Energi. Tlf: 901 16 398

Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgiver i Industri Energi. Tlf: 926 55 236

Les også:

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.