Ketil Karlsen

– Nordområdepolitikken må baseres på fakta, ikke myter

tirsdag 9. juli 2019

Ketil Karlsen ved Industri Energis Europakontor understreker behovet for faktabasert samarbeid og å avlive myter i nordområdepolitikken.

Ketil Karlsen
Ketil Karlsen, leder ved Industri Energi sitt Europakontor, er opptatt av alliansebygging og faktabasert nordområdepolitikk.

Onsdag 26. juni inviterte Norges delegasjon til EU og Forskningsrådet til seminar på Norway House i Brussel om nordområdepolitikken og viktigheten av forskning og fakta.

Seminaret hadde tittelen «Policy for the future Arctic – the importance of research», og på talerlisten Fridtjof Unander, områdedirektør i Forskningsrådet; ministerråd Eirik Nestås Mathisen fra Norges EU-delegasjon; Marie-Anne Coninsx som er EU-ambassadør for hele det arktiske området og Sigi Grunber fra EU-kommisjonen.

Ketil Karlsen og Maria Corradi fra Industri Energi sitt Europakontor var tilstede på seminaret.

– Dette temaet er åpenbart av stor interesse for Norge, alle innbyggerne nordpå og ikke minst for medlemmene våre i olje- og gassnæringen, sier Ketil Karlsen.

Industri Energi har jobbet i mange år for å understreke behovet for nye leteområder for petroleumsnæringen og utvikling av nordnorsk sokkel.

Må samarbeide og bygge allianser for å vinne frem

Ketil Karlsen mener at det å jobbe opp mot EU-systemet og alliansebygging der, samt det å få en mer opplyst og faktabasert diskusjon om Nordområdene, er avgjørende for at vi skal lykkes.

– EU lager egen nordområdepolitikk og da må vi være med og påvirke. Vi må være her og jobbe opp mot de miljøene som legger grunnlaget for den politiske kursen som stakes ut, sier han.

Karlsen er opptatt av at selv om man kan møte europeisk skepsis til oljeutvinning i Nordområdene, er alliansebygging veien å gå. I tillegg til samarbeid med EU, trekker han og frem Russland som viktig aktør, og viser blant annet til vårt lange samarbeid med det russiske oljearbeiderforbundet ROGWU.

Viktig å avlive myter med fakta

Mye av motstanden mot utvikling av Nordområdene, også kalt Arktis, tror Karlsen skyldes misoppfatninger om dette enorme og klimatisk varierte området.

Som Nord-Norges Europakontor i Brussel understreker, definerer EU alt nord for polarsirkelen som Arktis – hvilket innebærer at nesten hele Nord-Norge faller inn under den definisjonen.

– Veldig mange ser nok for seg isfjell og isbjørner overalt når de hører ordet «Arktis». De tror at alt som heter Arktis er et eneste stort isøde.

– Slik er det jo ikke, og derfor er det viktig å avmytifisere dette. Få frem at vi snakker om et område med enormt store variasjoner. For eksempel bidrar Golfstrømmen til å gjøre norsk Arktis til noe helt annet enn hva som for eksempel er tilfellet med Arktis i Canada, sier Ketil Karlsen.

– Derfor er det så viktig med forskning og det å få ut fakta til folk. Sørge for at meninger og beslutninger fremmes på bakgrunn av kunnskap, ikke myter og unyanserte oppfatninger.

Nyheter
  • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

    Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.

  • Emmy (24) fulgte drømmen om å jobbe i Nordsjøen

    Emmy Blix valgte å følge drømmen fra barndommen om å jobbe offshore. Nå oppfordrer hun flere ungdom til å satse på et yrke i havet.